« Powrót

Rozdział 19. Imprezy branżowe w Polsce - rzemiosło.Wstęp.

W przeciwieństwie do branż takich, jak architektura czy wzornictwo, wydarzenia związane z branżą rzemiosła artystycznego mają dość ściśle zorientowany profil, co nie oznacza, że ich oferta jest atrakcyjna wyłącznie dla miłośników rękodzieła czy sztuki ludowej. Wręcz przeciwnie, rzemiosło cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, co można ocenić po lawinowo rosnącej liczbie wydarzeń, targów i festiwali, jak i raportów na temat rynku dóbr luksusowych). Jest ono nie tylko popisem kreatywności i umiejętności artystów-rzemieślników, lecz może także stanowić doskonałe źródło inspiracji zarówno dla profesjonalnych projektantów, jak i zwykłych miłośników rękodzieła, rzemiosła oraz hobbystów. Profil targów jest bardzo szeroki – od wydarzeń o regionalnej skali (podczas których prezentowane są wykonane własnoręcznie, oryginalne i niedrogie wyroby), poprzez targi promujące narodową tradycję rzemieślniczą, aż do międzynarodowych megafestiwali o najwyższym światowym standardzie, gdzie prezentowane są wyroby luksusowe. W związku z tym, poszczególne wydarzenia przeznaczone są dla różnorodnych grup odbiorców, wśród których mogą się znaleźć zarówno hobbyści, zwykli konsumenci, jak i światowe domy towarowe. Ponieważ targi i festiwale rzemiosła artystycznego zazwyczaj połączone są z pokazami i warsztatami, często są one przestrzenią przyjazną dzieciom i mają przygotowaną specjalną ofertę dla najmłodszych. Nierzadko zatem oprócz produktów przeznaczonych dla dzieci, na tego rodzaju wydarzeniach silnie zaznaczona jest ścieżka edukacyjna i warsztatowa. Jarmarki, festiwale i targi rzemiosła, które w powszechnej świadomości łączone są z wyrobami produkowanymi tradycyjnymi metodami, zakorzenionymi w kulturze ludowej, funkcjonują również jako promocja regionu. Z tego względu dużo interesujących imprez to wydarzenia o regionalnym zasięgu, o których można dowiedzieć się z lokalnej prasy. Międzynarodowe targi natomiast, które często stawiają jako wymóg autentyczność i oryginalność prezentowanych wyrobów, są doskonałą okazją do przedstawienia nie tylko własnych umiejętności, lecz również lokalnych tradycji. Najbardziej gorący czas dla tej branży to sezon przedświąteczny i wakacyjny, czyli okres zwiększonej konsumpcji i mobilności. Na targach związanych z rzemiosłem artystycznym najczęściej można spotkać profesjonalistów takich branż, jak: jubilerstwo, kamieniarstwo artystyczne, koronkarstwo, szkło artystyczne czy ceramika.

Targi Rzemiosła Artystycznego, Salon Artystów Rzemiosła, różne lokalizacje.

W ramach projektu Salonu Artystów Rzemiosła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się 6 edycji (z których ostatnia w 2012r.). Spotkania te stwarzały niezwykle szeroki wachlarz możliwości kształcenia i promocji, w którym znalazło się miejsce na serię targów (w sumie sześć wydarzeń poświęconych wyłącznie rzemiosłu artystycznemu – trzy w Warszawie, dwa w Łodzi, jedno w Białymstoku), skierowanych do artystów rzemiosła, prowadzących własną działalność gospodarczą lub osób planujących taką działalność założyć. Grupami docelowymi byli artyści skupieni w Ogólnopolskim Cechu Rzemieślników Artystów, twórcy niezrzeszeni oraz potencjalni klienci. Targi były jednym z elementów kompleksowej bazy usług proponowanych przez salon, podczas których artyści rzemieślnicy mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatów z zakresu promocji i zarządzania. Wydarzenia targowe odbywały się w weekendy a poprzedzało je odpowiednie szkolenie. Ponadto podczas targów każdy z wystawców był obserwowany przez ekspertów, którzy po zakończeniu imprezy podsumowali postępy danej osoby, korygowali błędy i udzielali informacji. Salon również odpowiedzialny był za przeprowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej poprzedzającej targi. Strona internetowa Salonu jest interesując nawet po zakończeniu 6 edycji, gdyż w jej bazie wiedzy znaleźć można artykuły poświęcone branży kreatywnej i jej roli w gospodarce oraz przepisy prawne zajmujące się prawem autorskim.

Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, Poznań.

Początek grudnia to tradycyjnie czas Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, który odbywa się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dwudniowe wydarzenie przyciąga rocznie ponad 300 artystów rzemiosła, a wśród prezentowanych produktów można znaleźć dekoracje, ozdoby świąteczne, biżuterię, ceramikę, odzież oraz dodatki. Uczestnicy targów to przede wszystkim pracownie artystyczne, domy kultury, galerie oraz pojedynczy wystawcy. Targi dodatkowo organizują warsztaty oraz pokazy rękodzieła, co przyciąga oprócz detalicznych klientów oraz pracowników galerii również rzesze dzieci. Dla wystawców organizatorzy proponują szereg usług i udogodnień, m.in. profesjonalną promocję czy wirtualny projekt stoiska. Podczas targów przeprowadzane są również konkursy na najlepszy projekt Trandy ART oraz Go ART!, w których nagrodą jest darmowe stoisko na targach. Otwarte dla szerokiej publiczności targi co roku odwiedza ok. 26 000 gości. Imprezy o podobnym profilu odbywają się również w Krakowie, w którym mają miejsce m.in. Targi Sztuki Ludowej oraz Targi Rzemiosła. Na Podlasiu organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru, a w Świebodzicach – Festiwal Sztuki v Rzemiosła Targira, który w 2014 r. świętować będzie swoją 5. edycję. Festiwalowi towarzyszy również konkurs Art-Nobilium.

ETNOmania, Wygiełzów.

ETNOmania to bogata oferta skierowana do artystów zajmujących się szeroko rozumianym rzemiosłem. Impreza organizowana jest przez Fundację NADwyraz w oddalonym o 40 km od Krakowa Wygiełzowie, na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego. Trwający jeden dzień festiwal, to seria warsztatów, koncertów muzyki folk oraz prezentacji. Bogaty program artystyczny sprawia, iż głównym odbiorcą wydarzenia są dzieci, do których skierowane są warsztaty rzemiosła, m.in. ikonopisarstwa czy zabawkarstwa. Ponadto organizatorzy przewidują stoiska przeznaczone dla młodych artystów i projektantów, zajmujących się filcowaniem, redressingiem czy upcyklingiem. ETNOmania, jak wiele imprez o podobnym profilu, posiada mocno zaznaczoną linię eko i etno. Dla artystów tworzących w tym duchu przeznaczona jest odrębna strefa festiwalu – „Folkdizajn”. Tegoroczne targi gościły 100 wystawców. Festiwal odbywa się w lipcu, w ramach Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski.

Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Prudnik.

To wydarzenie odbywa się co roku w czerwcu i jest największą imprezą tego typu w regionie. Bierze w niej udział ok. 300 wystawców nie tylko z terytorium Polski, lecz również z pobliskich Czech. Uczestniczą w niej głównie malarze, wikliniarze, twórcy wyrobów ceramicznych itp. Tradycyjnie organizowane są dwa konkursy na najciekawsze stoisko wystawowe oraz najsmaczniejszą potrawę regionalną. Obok prezentacji rękodzieła, imprezie towarzyszy seria występów zespołów ludowych. Wystawa trwa trzy dni i jest otwarta dla wszystkich. Dla osób zainteresowanych tą branżą organizowany jest szereg imprez odbywających się w różnych terminach, w licznych miejscach, w kraju. Wydarzeniem o najdłuższej tradycji jest niewątpliwie, odbywający się w sierpniu, w Gdańsku Jarmark Dominikański. Podobnymi przedsięwzięciami mogą również pochwalić się Poznań (Jarmark Świętojański) czy Lublin (Jarmark Jagielloński). W Chorzowie natomiast od 10 lat odbywa się Jarmark Rzeczy Ładnych – prezentujący poszczególnych twórców i ich wyroby – oraz, jako jego młodsza edycja, Jarmark Aktywności Twórczej, który przeznaczony jest dla detalicznych sprzedawców materiałów i narzędzi do rękodzieła, a także ośrodków i instytucji organizujących warsztaty i kursy, powiązanych z branżą kreatywną. Organizatorzy proponują również możliwości promocji w biuletynie jarmarkowym.
Przypisy
Bibliografia

Literatura:

1. R. Caves, Creative Industries. Contracts between Art and Commerce, Cambridge, Harvard University Press 2000.
2. Ł. Mamica, Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, „Problemy rozwoju regionalnego", 244/2012.
3. M. Stefanowski, Wzornictwo w Polsce dzisiaj, Warszawa 2007, http://www.spfp.diz.pl/wzornictwodzisiaj.pdf, [odczyt z 16.08.2013].
4. A. Saj, Wzornictwo (design) wobec kreatywności i innowacji w gospodarce i edukacji, [w:] Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera, red. J. Skonieczny, Wrocław, Indygo Zair Media 2011.
5. O. Wainwright, What’s the point of architecture and design festivals?, The Guardian, http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2013/jun/21/architecture-design-festivals-biennales, [odczyt z 6.08.2013].
6. M. Korzeniowska-Marciniak, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Universitas, Kraków 2001.
7. J. Michalski, The art market in Poland 1985-2005: Practice and Experience, Galeria Zderzak, Kraków-Berlin 2005.
8. O. Velthuis, Talking prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, Princeton 2007.
9. P. Watson, Dom aukcyjny Sotheby’s za zamkniętymi drzwiami, Warszawa 2002.
10. Rynek sztuki. Aspekty prawne, pod red. W. Kowalskiego i K. Zalasińskiej, Lex a Wolters Kluwer business, Poznań 2011.
11. Ekspert kontra dzieło sztuki. Rozpoznawanie falsyfikatów oraz fałszywych atrybucji w sztukach plastycznych, pod red. R. D. Spencera, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Warszawa 2009.
12. M. Raszewska, 30 x WST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965-2010, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010.
13. Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
14. A. Bobran, Oldschool Computer Party 2011, http://tektura.wordpress.com/2011/10/07/oldschool-computer-party-22-10-2011/, [odczyt:20.08.2013].
15. M. Kostarczuk, Poznań Game Arena wraca na MTP. Co zobaczą gracze?, http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/679935,poznan-game-arena-powraca-na-mtp-co-zobacza-gracze-zdjecia,id,t.html?cookie=1, [odczyt 20.08.2013].
16. P. Pustkowiak, Raport Wprost o rynku wydawniczym, http://www.wprost.pl/ar/389934/Raport-Wprost-o-rynku-wydawniczym/?pg=0, [odczyt 20.08.2013].
17. A. Jakimiak, Pozornie przyswojone zjawiska, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4660-pozornie-przyswojone-zjawiska.html [odczyt: 1.08.2013].
18. Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No Future Book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.
19. G. Lossious, 5 Trade Publishing Trends to Watch For, http://publishingperspectives.com/2013/01/5-trade-publishing-trends-to-watch-for-in-2013/, [odczyt z 7.08.13].
20. D. Wójcicki, Targi też dla architektów, http://www.zawod-architekt.pl/artykuly/za0804_targi.html, [odczyt z 5.08.2013].

Strony internetowe:

1. http://katalog-design.pl/ – portal poświęcony wzornictwu, skupiający szeroką ofertę polskich designerów i biur projektowych. Czytelny katalog umożliwia łatwą nawigację wśród 14 kategorii, w których znajdują się, m.in. baby design, design koncepcyjny, opakowania, ale również blogi o designie, instytucje czy wydarzenia.

2. http://designitpoland.com/ – to jeden z kilku polskich portali poświęconych wzornictwu, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat projektantów oraz nadchodzących wydarzeń, takich jak festiwale czy konkursy.

3. http://www.thedesigntrust.co.uk/ – strona w języku angielskim dla designerów prowadzących własną działalność biznesową. Niezwykle bogate źródło praktycznych informacji wzbogaconych o rady ekspertów w tej dziedzinie. Strona podzielona jest na podkategorie, m.in. poświęcone strategii i planowaniu, finansom, marketingowi czy zarządzaniu.

4. http://designalive.pl/ – strona kwartalnika „Design Alive” przeznaczonego dla projektantów oraz wszystkich czytelników zainteresowanych designem. Bogate źródło informacji dla osób chcących pozostać na bieżąco z polskimi, jak i światowymi trendami.

5. http://www.iwp.com.pl/ – strona Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jednostki naukowo-badawczej zajmującej się wzornictwem i zarządzeniem wzornictwem (design management). Na stronie można znaleźć wyczerpujące informacje z zakresu projektów edukacyjnych organizowanych przez IWP, doradztwa oraz promocji designu.

6. http://www.cosmit.it/it/ – strona organizatora największych targów wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej Salone Internazionale del Mobile oraz imprez towarzyszących. Znajdują się na niej wszelkie informacje dotyczące tego potężnego wydarzenia, jak również porady dotyczące poruszania się po mieście i zakwaterowania.

7. http://www.sohofactory.pl/ – strona internetowa warszawskiego kompleksu wystawowego, na której można znaleźć informacje dotyczące największych imprez stołecznego świata designu, jak Wawa Design Festiwal czy Creative Mixer.

8. http://www.targi-ksiazki.waw.pl - strona internetowa Targów Książki w Warszawie.

9. http://www.fashionweek.pl - oficjalna strona Tygodnia Mody w Łodzi z harmonogramem pokazów, opisem projektantów i imprez towarzyszących oraz linkiem do rejestracji.

10. http://www.conradfestival.pl/pl - strona internetowa Festiwalu Conrada zawierająca najnowsze informacje oraz program wydarzenia.

11. http://www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/3-targi-ksiazki-dla-dzieci/o-imprezie.html - strona internetowa krakowskich Targów Książki dla Dzieci.

12. http://festiwal.portalkryminalny.pl/ - strona dla polskich miłośników kryminałów zawierające informacje o Międzynarodowym Festiwalu Kryminału.

13. http://www.kochamantyki.pl/kalendarium/caloroczne-kalendarium-gield.html - dla tych, którzy planują odwiedzić polskie miasta i miasteczka w poszukiwaniu antyków, utworzono specjalne kalendarium z wyznaczeniem miejsc, czasu organizowania targowisk, a nierzadko także kontaktem z organizatorami.

14. http://komiksfestiwal.com - strona Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi.

15. http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/ - strona internetowa Gdyńskich Spotkań Tłumaczy Literatury.

16. http://www.targimodypoznan.pl - oficjalna strona Targów Mody w Poznaniu.

17. http://www.hushwarsaw.com/ - strona targów HUSH WARSAW.

18. http://sciegi.com - strona Ściegów, wcześniejszego projektu organizatorek HUSH, prezentująca projektantów, którzy wzięli udział we wcześniejszych edycjach.

19. http://starybrowar5050.com/artandfashionfestival/aff7/3183 - strona Art&Fashion Festival w Poznaniu.

20. http://www.marktcom.de/ - zbiorcze informacje na temat targowisk w Niemczech odnajdziemy na przykład na stronie.