« Powrót

Rozdział 25. Imprezy branżowe w Polsce - radio i TV.Wstęp.

Polski przemysł radiowy i telewizyjny zaczął intensywnie się rozwijać w latach 90., kiedy poza nadawcami publicznymi pojawiły się na rynku prywatne stacje telewizyjne i radiowe. W ciągu kolejnych dwóch dekad masowe media stały się bardzo istotnym elementem gospodarki narodowej i tym samym gry ekonomicznej. [1] Jednak, jak zauważa polski medioznawca profesor Wiesław Godzic, mimo coraz większej ilości nadawców, kanałów oraz programów radiowych i telewizyjnych, tracą one współcześnie na znaczeniu kulturowym, gdyż jednym z ważnych wewnętrznych zagrożeń sfery medialnej staje się coraz niższa jakość prezentowanych audycji, związana z postępującą tabloidyzacją. [2]

Problematyka treści przekazywanych przez media masowe, etyka dziennikarska, wolność słowa czy upolitycznienie mediów to tylko niektóre tematy podejmowane podczas konferencji i imprez branżowych skierowanych do sektora przemysłu radiowo-telewizyjnego. Dla mass mediów wyzwaniem jest też rozwój nowych technologii oraz rosnąca popularność Internetu i urządzeń mobilnych, które wymuszają zmiany w sposobie dystrybucji, zapisu oraz monetyzacji programów radiowych i telewizyjnych.

W związku z nowymi wyzwaniami, które stoją przed tym sektorem inicjowane są kolejne wydarzenia, które mają stanowić platformę wymiany idei, prezentować praktyki stosowane za granicą, a także łączyć całe środowisko związane z rynkiem mediów. Adresatami imprez branżowych z sektora radia i telewizji są przedstawiciele mediów oraz stacji telewizyjnych i radiowych, producenci i dystrybutorzy urządzeń wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, dziennikarze, dyrektorzy programowi, realizatorzy radiowi i telewizyjni, a także przedstawiciele instytucji państwowych, zajmujących się wydawaniem koncesji oraz nadzorujących polskie mass media.

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji odbywa się od 2000 roku w połowie czerwca we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja ta to platforma prezentacji aktualnych technologii oraz rozwiązań z zakresu radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i technik multimedialnych. Adresatami wydarzenia są producenci i dostawcy usług związanych z sektorem radiokomunikacji, radiofonii i telewizji, przedstawiciele administracji państwowej oraz środowisko akademickie. Podczas konferencji podejmowana jest też tematyka prawnych i gospodarczych aspektów rynku medialnego. Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji w roli prelegentów mogą zgłaszać chęć uczestnictwa wraz z referatami dostosowanymi do poszczególnych tematów do organizatora wydarzenia. Szczegółowe informacje o warunkach składania i przyjmowania zgłoszeń znajdują się na stronie http://www.kkrrit.pwr.wroc.pl/index.php/pl/dla-autorow. Referaty wybrane przez organizatora są publikowane na łamach magazynu International Journal of Electronics and Telecommunications.

Koszt uczestnictwa w konferencji w 2013 roku wynosił od 850 do 950 zł. (w zależności od daty zgłoszenia). Doktorantom i studentom biorącym udział w wydarzeniu przysługuje zniżka – dla nich koszt uczestnictwa mieści się w przedziale 600 – 700 zł.

Konferencja objęta została patronatem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest również organizatorem wielu konferencji i seminariów skierowanych do przedstawicieli rynku radia i telewizji – lista zrealizowanych oraz planowanych przez tę instytucję wydarzeń znajduje się na stronie http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/konferencje-i-seminaria/.

Poznań Media Expo to targi poświęcone sektorowi mediów, które odbywają się corocznie w Poznaniu na początku kwietnia. Impreza ma miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są współorganizatorami imprezy razem z firmą EmiTel oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Wydarzenie obejmuje ekspozycję producentów i dostawców najnowszych urządzeń oraz technologii wykorzystywanych do odbioru i przekazu sygnału telewizyjnego oraz konferencję, która w 2013 roku poświęcona była problematyce cyfryzacji mediów w Polsce. Impreza skierowana jest do firm zajmujących się techniką telewizyjną, operatorów kablowych, platform medialnych, a także przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz hotelarzy.

Pierwszy dzień targowy przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów z branży. Kolejne dwa dni wystawowe otwarte są dla publiczności. Koszt jednorazowego wejścia na imprezę dla osób zwiedzających w 2013 roku wynosił 17 zł.

Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów to wydarzenie odbywające się cyklicznie od 2006 roku w Krakowie. Jego organizatorem jest Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej. To kilkudniowe wydarzenie, podczas którego podejmowane są takie kwestie jak edukacyjna rola mediów, etyka dziennikarska, wartości i idee przekazywane za pomocą mass mediów czy nowe media i ich rola w życiu publicznym. Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich osób związanych zawodowo z rynkiem mediów w Polsce – dziennikarzy, reportażystów, przedstawicieli stacji radiowych i telewizyjnych oraz pracowników naukowych.

Udział w konferencji dla słuchaczy jest bezpłatny. Osoby, które chciałyby wystąpić w wydarzeniu w roli prelegenta, mogą zgłaszać do organizatorów propozycje tematów wraz z abstraktem. Koszt udziału w wydarzeniu dla prelegentów w 2013 roku wynosił 300 zł. Dokładne informacje na temat warunków i terminów zgłoszeń dostępne są na stronie http://upjp2.edu.pl/news/plitgynu4x.

W ramach konferencji odbywa się również panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy mediów lokalnych i ogólnopolskich, a także spotkania ze specjalistami z dziedziny komunikacji społecznej. Każda edycja wydarzenia podsumowana jest wydawaną corocznie przez organizatorów publikacją pokonferencyjną.

Międzynarodowy Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PIK to kilkudniowa impreza organizowana od 2008 roku w połowie września przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. Początkowo konkurs miał charakter ogólnopolski, od 2013 roku jego formuła została poszerzona o produkcje zagraniczne. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w Pałacu w Lubostroniu, aktualnie impreza odbywa się w Toruniu.

Podczas konkursu prezentowane są nowatorskie i oryginalne formy produkcji i ekspresji autorów sztuki radiowej. Adresatami wydarzenia są zatem twórcy radiowi – reportażyści i realizatorzy, a także producenci oraz przedstawiciele mediów publicznych i niezależnych. Corocznie do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt utworów radiowych - słuchowisk, reportaży, audycji publicystycznych, dokumentów, spektakli teatru radiowego i innych gatunków produkcji radiowej.

Do konkursu mogą zgłaszać się twórcy i przedstawiciele mediów publicznych, jak również stacje komercyjne oraz niezależni twórcy. Ich prace oceniane są przez jury, w którego składzie znajdują się eksperci ze świata mediów. Konkursowi towarzyszy uroczysta gala wręczania nagród, która organizowana jest w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu. Ponadto w ramach wydarzenia odbywają się Warsztaty Sztuki Radiowej prowadzone przez profesjonalistów z branży – reportażystów, aktorów i realizatorów, a także dyskusje oraz wykłady praktyków. Informacje na temat warunków oraz terminów zgłoszeń do konkursu można znaleźć na stronie http://www.grandpik.pl/.

Ogólnopolski Konkurs Reportażystów MELCHIORY to wydarzenie odbywające się w połowie maja w Płocku, którego organizatorami jest Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz Urząd Miasta Płocka. Wydarzenie ma na celu wspieranie ciekawych twórców i reportażystów z branży radiowej, a także promocję ambitnych form twórczości radiowej. Do konkursu mogą być zgłaszani dziennikarze i reportażyści wybrani przez kierowników rozgłośni radiowych. Ich prace oceniane są przez jury, które przyznaje nagrody w trzech kategoriach: Premiera Roku, Inspiracja Roku oraz Radiowy Reportażysta Roku. Poza galą festiwalową, która odbywa się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, organizowane są też imprezy towarzyszące – koncerty, projekcje filmowe i spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata mediów, które odbywają się w sali płockiego Ratusza. Transmisję z gali festiwalowej można obejrzeć na stronach internetowych www.polskieradio24.pl. Audycji poświęconych wydarzeniu można też wysłuchać na antenie Programu I Polskiego Radia.

Festiwal Form Dokumentalnych NURT to wydarzenie odbywające się corocznie w Kielcach pod koniec listopada. Festiwal organizowany jest przez Kieleckie Centrum Kultury, a jego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Miklaszewski - historyk sztuki i teatru oraz reżyser dokumentalista.

Wydarzenie prezentuje najnowsze i najciekawsze produkcje kinowe, telewizyjne oraz kablowe w zakresie form dokumentalnych. Każdą edycję wydarzenia odwiedza ok. 5000 widzów, którzy uczestniczą w kilkudziesięciu pokazach i maratonach filmowych. W programie festiwalu znajdują się zarówno produkcje Telewizji Polskiej i jej ośrodków regionalnych, jak też realizacje niezależnych grup produkcyjnych oraz stacji komercyjnych, które podzielone są na bloki tematyczne. Poza projekcjami filmowymi w programie festiwalu znajdują się liczne imprezy towarzyszące – koncerty, spektakle, warsztaty, wernisaże oraz panele dyskusyjne. Adresatami wydarzenia są wszystkie osoby związane z dziedziną dokumentu telewizyjnego i filmowego – producenci, reżyserzy, krytycy, dziennikarze oraz reporterzy.

W ramach festiwalu odbywają się konkursy skierowane do autorów i producentów filmów. Wśród nadesłanych prac przyznawana jest m.in. Nagroda Prezesa Zarządu TVP S.A. w wysokości 9000 zł. oraz Nagroda Publiczności.

Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry to wydarzenie, które odbywa się od 2001 roku w pierwszy weekend czerwca w Trójmieście. Wydarzenie organizowane jest przez Telewizję Polską S.A., Polskie Radio S.A., Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto Sopot, Gdańsk i Gdynia. „Dwa Teatry” to jedyna w swoim rodzaju impreza będąca przeglądem radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Corocznie wydarzenie gości największe gwiazdy radia i telewizji oraz przyciąga ponad 4500 grono słuchaczy i widzów.

Głównym filarem festiwalu jest konkurs słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, które oceniane są przez dwa odrębne zespoły jury, do których zapraszani są aktorzy, reżyserzy teatralni i telewizyjni, krytycy oraz kompozytorzy. Ponadto w programie wydarzenia znajduje się wiele imprez towarzyszących – spektakli teatralnych, spotkań z gwiazdami, twórcami i przedstawicielami mediów, warsztaty, wystawy, koncerty i recitale. Poza konkursem odbywają się też pokazy spektakli i słuchowisk mediów zagranicznych – w poprzednich edycjach zaprezentowano produkcje angielskiej radiofonii i telewizji publicznej BBC oraz Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu, zarówno pokazy konkursowe, jak i imprezy towarzyszące, jest bezpłatny. Wydarzenie transmitowane jest na antenach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz na stronie www.dwateatry.tvp.pl.
Przypisy
Bibliografia

Literatura:

1. R. Caves, Creative Industries. Contracts between Art and Commerce, Cambridge, Harvard University Press 2000.
2. Ł. Mamica, Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, „Problemy rozwoju regionalnego", 244/2012.
3. M. Stefanowski, Wzornictwo w Polsce dzisiaj, Warszawa 2007, http://www.spfp.diz.pl/wzornictwodzisiaj.pdf, [odczyt z 16.08.2013].
4. A. Saj, Wzornictwo (design) wobec kreatywności i innowacji w gospodarce i edukacji, [w:] Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera, red. J. Skonieczny, Wrocław, Indygo Zair Media 2011.
5. O. Wainwright, What’s the point of architecture and design festivals?, The Guardian, http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2013/jun/21/architecture-design-festivals-biennales, [odczyt z 6.08.2013].
6. M. Korzeniowska-Marciniak, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Universitas, Kraków 2001.
7. J. Michalski, The art market in Poland 1985-2005: Practice and Experience, Galeria Zderzak, Kraków-Berlin 2005.
8. O. Velthuis, Talking prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, Princeton 2007.
9. P. Watson, Dom aukcyjny Sotheby’s za zamkniętymi drzwiami, Warszawa 2002.
10. Rynek sztuki. Aspekty prawne, pod red. W. Kowalskiego i K. Zalasińskiej, Lex a Wolters Kluwer business, Poznań 2011.
11. Ekspert kontra dzieło sztuki. Rozpoznawanie falsyfikatów oraz fałszywych atrybucji w sztukach plastycznych, pod red. R. D. Spencera, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Warszawa 2009.
12. M. Raszewska, 30 x WST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965-2010, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2010.
13. Wątroba. Słownik polskiego teatru po 1997 roku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
14. A. Bobran, Oldschool Computer Party 2011, http://tektura.wordpress.com/2011/10/07/oldschool-computer-party-22-10-2011/, [odczyt:20.08.2013].
15. M. Kostarczuk, Poznań Game Arena wraca na MTP. Co zobaczą gracze?, http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/679935,poznan-game-arena-powraca-na-mtp-co-zobacza-gracze-zdjecia,id,t.html?cookie=1, [odczyt 20.08.2013].
16. P. Pustkowiak, Raport Wprost o rynku wydawniczym, http://www.wprost.pl/ar/389934/Raport-Wprost-o-rynku-wydawniczym/?pg=0, [odczyt 20.08.2013].
17. A. Jakimiak, Pozornie przyswojone zjawiska, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4660-pozornie-przyswojone-zjawiska.html [odczyt: 1.08.2013].
18. Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No Future Book, Biblioteka Analiz, Warszawa 2008.
19. G. Lossious, 5 Trade Publishing Trends to Watch For, http://publishingperspectives.com/2013/01/5-trade-publishing-trends-to-watch-for-in-2013/, [odczyt z 7.08.13].
20. D. Wójcicki, Targi też dla architektów, http://www.zawod-architekt.pl/artykuly/za0804_targi.html, [odczyt z 5.08.2013].

Strony internetowe:

1. http://katalog-design.pl/ – portal poświęcony wzornictwu, skupiający szeroką ofertę polskich designerów i biur projektowych. Czytelny katalog umożliwia łatwą nawigację wśród 14 kategorii, w których znajdują się, m.in. baby design, design koncepcyjny, opakowania, ale również blogi o designie, instytucje czy wydarzenia.

2. http://designitpoland.com/ – to jeden z kilku polskich portali poświęconych wzornictwu, w którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat projektantów oraz nadchodzących wydarzeń, takich jak festiwale czy konkursy.

3. http://www.thedesigntrust.co.uk/ – strona w języku angielskim dla designerów prowadzących własną działalność biznesową. Niezwykle bogate źródło praktycznych informacji wzbogaconych o rady ekspertów w tej dziedzinie. Strona podzielona jest na podkategorie, m.in. poświęcone strategii i planowaniu, finansom, marketingowi czy zarządzaniu.

4. http://designalive.pl/ – strona kwartalnika „Design Alive” przeznaczonego dla projektantów oraz wszystkich czytelników zainteresowanych designem. Bogate źródło informacji dla osób chcących pozostać na bieżąco z polskimi, jak i światowymi trendami.

5. http://www.iwp.com.pl/ – strona Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, jednostki naukowo-badawczej zajmującej się wzornictwem i zarządzeniem wzornictwem (design management). Na stronie można znaleźć wyczerpujące informacje z zakresu projektów edukacyjnych organizowanych przez IWP, doradztwa oraz promocji designu.

6. http://www.cosmit.it/it/ – strona organizatora największych targów wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej Salone Internazionale del Mobile oraz imprez towarzyszących. Znajdują się na niej wszelkie informacje dotyczące tego potężnego wydarzenia, jak również porady dotyczące poruszania się po mieście i zakwaterowania.

7. http://www.sohofactory.pl/ – strona internetowa warszawskiego kompleksu wystawowego, na której można znaleźć informacje dotyczące największych imprez stołecznego świata designu, jak Wawa Design Festiwal czy Creative Mixer.

8. http://www.targi-ksiazki.waw.pl - strona internetowa Targów Książki w Warszawie.

9. http://www.fashionweek.pl - oficjalna strona Tygodnia Mody w Łodzi z harmonogramem pokazów, opisem projektantów i imprez towarzyszących oraz linkiem do rejestracji.

10. http://www.conradfestival.pl/pl - strona internetowa Festiwalu Conrada zawierająca najnowsze informacje oraz program wydarzenia.

11. http://www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/3-targi-ksiazki-dla-dzieci/o-imprezie.html - strona internetowa krakowskich Targów Książki dla Dzieci.

12. http://festiwal.portalkryminalny.pl/ - strona dla polskich miłośników kryminałów zawierające informacje o Międzynarodowym Festiwalu Kryminału.

13. http://www.kochamantyki.pl/kalendarium/caloroczne-kalendarium-gield.html - dla tych, którzy planują odwiedzić polskie miasta i miasteczka w poszukiwaniu antyków, utworzono specjalne kalendarium z wyznaczeniem miejsc, czasu organizowania targowisk, a nierzadko także kontaktem z organizatorami.

14. http://komiksfestiwal.com - strona Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi.

15. http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/ - strona internetowa Gdyńskich Spotkań Tłumaczy Literatury.

16. http://www.targimodypoznan.pl - oficjalna strona Targów Mody w Poznaniu.

17. http://www.hushwarsaw.com/ - strona targów HUSH WARSAW.

18. http://sciegi.com - strona Ściegów, wcześniejszego projektu organizatorek HUSH, prezentująca projektantów, którzy wzięli udział we wcześniejszych edycjach.

19. http://starybrowar5050.com/artandfashionfestival/aff7/3183 - strona Art&Fashion Festival w Poznaniu.

20. http://www.marktcom.de/ - zbiorcze informacje na temat targowisk w Niemczech odnajdziemy na przykład na stronie.