« Powrót

Rozdział 2. Najczęściej zadawane pytania.Zestawienie pytań, dotyczących tematyki bloku tematycznego, wraz z odpowiedziami:

1. Czy 20-letniej osobie, której zmarli rodzice, przysługuje renta rodzinna?

To zależy. Jeśli ani nie studiuje, ani się nie uczy, to nie. Jeżeli studiuje albo się uczy, to przysługuje jej renta do 25. roku życia albo do zakończenia okresu nauki lub studiów.

2. Czym się różni wypadek przy pracy od choroby zawodowej?

Wypadek przy pracy jest efektem zakłócenia procesu pracy, zaś choroba zawodowa jest następstwem pracy, mimo że praca nie jest zakłócona.

3. Czy między furtką a progiem domu jest się jeszcze w drodze do pracy albo z pracy?

Jeśli ktoś się porusza piechotą, to nie. Jednak jeżeli ktoś się porusza rowerem, motocyklem lub samochodem, to droga do pracy lub z pracy liczy się od momentu uruchomienia pojazdu.

4. Czym się różni staż do nabycia prawa od stażu do wymiaru?

Staż do nabycia prawa determinuje, czy danej osobie przysługiwałoby świadczenie w razie zajścia określonego zdarzenia. Od stażu do wymiaru natomiast uzależniona jest wysokość świadczenia. Oba okresy stażu mogą się pokrywać, jednak niekoniecznie tak musi być.

5. Dlaczego przy wypadku przy pracy i wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie jest wymagany warunek stażu?

Ponieważ są to zdarzenia nagłe, których nie można przewidzieć i które mogą się przydarzyć pracownikowi bez względu na staż pracy.

6. Jeżeli nie wiadomo, do jakiego rodzaju ubezpieczeń gospodarczych należy dane ubezpieczenie, to czy będzie to ubezpieczenie osobowe, czy majątkowe?

Osobowe, ponieważ zgodnie z Kodeksem cywilnym katalog ubezpieczeń majątkowych jest zamknięty, a osobowych otwarty.

7. Jeżeli ktoś posiada ubezpieczenie cywilne od następstw nieszczęśliwych wypadków, to czy ubezpieczyciel będzie zwolniony z obowiązku wypłaty ubezpieczenia, jeśli do wypadku dojdzie w pracy i ubezpieczony otrzyma świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego?

Ubezpieczyciel prywatny musi wypłacić ubezpieczenie niezależnie od świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

8. Jaka część wynagrodzenia przysługuje w dniu donacji osobie, która oddała krew?

100%, gdyż jako sytuacja zrównana z niezdolnością do pracy z powodu choroby jest traktowana w sposób szczególny.

9. Czy nauczyciel, który nie przeszedł na emeryturę przed podwyższeniem wieku emerytalnego dla nauczycieli, może przejść na emeryturę, mimo że według nowych zasad nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego?

Nauczyciel, który uzyskał prawo przejścia na emeryturę przed podwyższeniem wieku emerytalnego, zachowuje to prawo i może przejść na emeryturę w każdej chwili. To samo dotyczy osób wykonujących inne zawody.

10. Czy osoba duchowna podlega ubezpieczeniom społecznym?

Tak, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Dobrowolnie zaś może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
Przypisy
Bibliografia

Literatura:

1. D. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz.2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2006
2. J. Garczarczyk, Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Konferencja naukowa, Poznań 19-20 września 1997 roku, AE, Poznań, 1997
3. J. Handsche, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa, 2010
4. R. Holly (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003
5. A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013
6. E. Kowalewska, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Toruń, 2002
7. J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, tom I, Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, 2000
8. K. Ortyński (red.), Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, ITE , Radom, 2003
9. K. Rodek, J. Visan, Marketing ubezpieczeń na życie, Poltex, Warszawa 1996
10. T. Sangowski, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 2001
11. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwers, Warszawa 2007
12. A. Stabryła, S. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012
13. W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007
14. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
15. A. Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy – budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2000
16. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2012
17. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, LexisNexis, Warszawa 2002
18. M. Kawiński, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej: skuteczność i efektywność, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011
19. E. Kucka, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009
20. K. Lewandowski, Ubezpieczenie nieruchomości, LexisNexis, Warszawa 2006
21. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom 2, Produkty, Poltext, Warszawa 2005
22. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
23. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
24. G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2011
25. T. Szumlicz (red.), Ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
26. E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia osobowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Strony internetowe:
[data odczytu 15.10.2013]

1. http://www.piu.org.pl/ - strona Polskiej Izby Ubezpieczeń
2. http://www.knf.gov.pl/ - strona Komisji Nadzoru Finansowego
3. http://polbrokers.pl/ - strona stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
4. http://www.ubezpieczeniaiprawopracy.pl/ – strona czasopisma „Ubezpieczenia i Prawo Pracy”
5. http://mp.infor.pl/ - strona czasopisma „Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń”
6. http://www.forum-ubezpieczenie.pl/ - specjalistyczne forum ubezpieczeniowe
7. http://www.ubezpieczenie.com.pl/ - strona dotycząca ubezpieczeń (charakterystyki, porady)
8. http://www.rankingofe.com.pl/ - Notowania i wyniki OFE
9. http://www.knf.gov.pl/Images/ZU_raport_1kw_2013_tcm75-35211.pdf - raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2013 r.
10. http://polisowo.pl/ - wyszukiwarka ubezpieczeń
11. www.rzu.gov.pl/ - strona internetowa rzecznika ubezpieczonych
12. http://www.knf.gov.pl/Images/dobro_ogolne_posrednictwo%5B1%5D_tcm75-6267.pdf – informator dotyczący pośrednictwa ubezpieczeniowego
13. http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ - krótkie objaśnienie ubezpieczeń społecznych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
14. http://www.ufg.pl/ - strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
15. http://www.gu.com.pl/ - strona „Gazety Ubezpieczeniowej” – pisma środowisk ubezpieczeniowych i finansowych
16. http://www.rzu.gov.pl/ - strona rzecznika ubezpieczonych
17. http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_emerytalnego/pte_ofe_podmioty.html - lista OFE
18. http://motofinanse.pl/ - poradnik dla kierowców oraz forum ubezpieczeniowe
19. http://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/ - strona „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”
20. http://ubezpieczenia.ogma.pl/karta/10 - szkolenie przed egzaminem na brokera ubezpieczeniowego
21. http://insurancemeetingpoint.com/ - strona programu merytorycznych konferencji, seminariów i warsztatów dla ubezpieczeniowców
22. https://kalkulator.ipolisa.pl/ - kalkulator polis OC, AC, NNW