« Powrót

20. Stowarzyszenia i związki branżowePrzemysł kreatywny to współdziałanie, oparte na dzieleniu wspólnych idei i zainteresowań, które pomagają lepiej realizować stawiane sobie cele. Nie dziwi zatem potrzeba zrzeszania się ludzi, budowania relacji związkowych, dzięki którym zyskuje się wsparcie i pomoc w realizacji pomysłów, wdrażaniu nowych inicjatyw. Członkostwo w różnego rodzaju organizacjach daje wiele możliwości. Nie tylko dzielenia się zasobami, korzystania z wypracowanych już rozwiązań, ale także szansę promowania własnych działań i generowania nowych pomysłów. Zrzeszanie się pomaga lepiej funkcjonować na globalnym rynku, opartym na współpracy międzynarodowej. Sprzyja nawiązywaniu cennych kontaktów, dzięki którym możliwy staje się transfer wiedzy i doświadczenia. Warto jednak pamiętać, że oprócz niewątpliwych zalet zrzeszania się, budowanie relacji związkowych wymaga kompromisu, dostosowania się do zasad ustalonych w grupie. Wówczas partykularne interesy muszą zostać podporządkowane dobru wspólnemu. Od stopnia elastyczności i otwartości organizacji zależy zakres korzyści, płynących z tak rozumianej współpracy.

Blok poświęcony stowarzyszeniom i związkom branżowym zawiera listę najważniejszych organizacji, działających w Polsce i za granicą. Czytelnik odnajdzie tu ważne informacje, dotyczące zasad ich funkcjonowania, reguł przyjmowania członków. Przyjęcie brytyjskiej definicji przemysłów kreatywnych porządkuje opracowany przez autorów materiał według 12 branż (reklama, film i wideo, architektura, muzyka, projektowanie mody, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja). Przyjęty podział pozwala łatwiej odnaleźć czytelnikowi przydatne informacje, dotyczące określonej dziedziny. Omówiony w bloku zestaw pozwoli zorientować się w temacie stowarzyszeń i związków branżowych oraz ułatwi podjęcie decyzji o wyborze organizacji, która może zapewnić pomyślny start w przemyśle kreatywnym.
Przypisy
Bibliografia

1. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2002.

2. R. Axelrod, Evolution of cooperation – http://www-ee.stanford.edu/~hellman/Breakthrough/book/pdfs/axelrod.pdf, [odczyt 30.09.2013].

3. G. Dagnino, G. Badula, Coopetition strategy. A new kind of interfirm dynamic for value creation – http://ecsocman.hse.ru/data/977/644/1219/coopetition.pdf, [odczyt 30.09.2013].

4. Obwieszczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego o udzieleniu i cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. http://sejmometr.pl/prawo/71752, [odczyt 30.09.2013].

5. K. Pasławski, Polskie firmy tracą miliony, źle zarządzając licencjami oprogramowania, CRN, 31.07.2013, http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2013/07/polskie-firmy-traca-miliony-zle-zarzadzajac-licencjami-oprogramowania, [odczyt 30.09.2013].

6. J. Piotrowicz, Izba czy kolonia architektów, architektura.net http://architektura.net/a/izba/, [odczyt 30.09.2013].

7. P. Mazurkiewicz, Dobry projekt pomaga zarobić, „Rzeczpospolita”, 10 maj 2012, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/872732.html, [odczyt 30.09.2013].

8. R. Castillo, Would you swim alone with sharks? Not having a career mentor is exactly that, http://www.aiga.org/would-you-swim-alone-with-sharks/, [odczyt: 18.09.2013].

9. M. Schafler, Olga Werbeniec, Rzemiosło artystyczne pod ochroną. Rozmowa z Olgą Werbeniec, Świat elit, http://www.swiatelit.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212:rzemioso-artystyczne-pod-ochron&catid=66:numer-1109&Itemid=76, [odczyt 18.09.2013].

10. P. Sarzyński, Przewodnik po rynku malarstwa, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 1999.

Strony internetowe:

1. www.antykwariusze.pl – strona poświęcona działalności i inicjatywach Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.

2. http://www.pro.org.pl/joomla/ - na stronie PRO, prócz informacji na temat stowarzyszenia i zasad jego działania, można znaleźć również dokumenty niezbędne przy rejestracji oprogramowania oraz obowiązującą ustawę o prawach autorskich.

3. http://www.spidor.pl/ - strona stowarzyszenia SPIDOR stanowi podstawowe źródło informacji w języku polskim na temat systemu oznaczania PEGI, a ponadto znaleźć tam można wyniki badań, poświęconych polskiemu i światowemu rynkowi gier wideo oraz artykuły, filmy i podsumowania kampanii społecznych, prowadzonych przez stowarzyszenie.

4. https://www.siia.net/ - strona SIIA to niewyczerpane źródło informacji na temat branży. Można tu odnaleźć zarówno opisy poszczególnych grup tworzących stowarzyszenie, aktualności ze świata IT, jak organizowane konferencje czy targi, jak i dokumenty i artykuły poświęcone wyzwaniom i problemom branży (dotyczące np. ochrony prywatności czy cyberprzestępstw).

5. http://ww2.bsa.org/country.aspx?sc_lang=pl-PL – polska strona The Software Alliance oferuje pomoc przy samodzielnych audytach oprogramowania, upubliczniając narzędzia oraz zasoby opracowane przez BSA, jak również podaje wiele publikacji oraz raportów na temat branży, jej rozwoju, zarządzania oraz walki z piractwem. Strona pozwala również na anonimowe zgłoszenie korzystania z nielegalnych źródeł oprogramowania.

6. http://www.sarp.org.pl/ - oficjalna strona SARP, na której znajdują się wszelkie informacje, związane z działalnością stowarzyszenia wraz ze statutem oraz hiperlinkami do poszczególnych oddziałów na terenie kraju.

7. http://www.izbaarchitektow.pl/ - oficjalna strona IARP, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje, dotyczące procesu rekrutacyjnego, wymagań oraz terminów egzaminów, pozwalających uzyskać uprawnienia zawodowe.

8. http://www.ace-cae.eu/ - strona Rady Architektów Europy (The Architects' Council of Europe), stanowi bogate źródło wiedzy na temat branży, gdzie można uzyskać informacje m.in. o szkoleniach i egzaminach, raportach dotyczących branży, prawie europejskim, międzynarodowych konkursach oraz organizacjach i stowarzyszeniach architektonicznych.

9. http://architectureforhumanity.org/ - strona Architecture for Humanity, na której można uzyskać informacje, dotyczące prowadzonych projektów, warsztatów oraz publikacji stowarzyszenia.

10. http://www.wonderland.cx/index.php?idcat=4 – oficjalna strona kolektywu Wonderland, z dokładnym opisem bieżących projektów, listą biur architektonicznych, biorących udział w realizacji projektu oraz informacjami na temat organizowanych seminariów.

11. http://www.iwp.com.pl/ - strona Instytutu Wzornictwa Przemysłowego stanowi kopalnię wiedzy i wiadomości na temat tej branży, polskich tradycji, historii oraz aktualności ze świata designu. Można na niej znaleźć informacje dotyczące prowadzonych projektów i programów edukacyjnych (włącznie z przyszłymi seminariami czy studiami podyplomowymi), wystaw, konferencji i targów. Na stronie znajdują się również linki do słownika projektantów polskich oraz katalog księgozbioru IWP.

12. http://www.spfp.diz.pl/spfp_content.html - strona stowarzyszenia to skarbnica wiedzy na temat polskiego wzornictwa oraz regulacji prawnych, dotyczących tej branży. Strona zawiera m.in. wzory umów o dzieło i umów licencyjnych oraz kodeks postępowania projektanta.

13. http://stgu.pl/ - strona Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej stanowi bogate źródło informacji na temat wielu projektów, prowadzonych przez STGU, wśród których znajdują się targi, festiwale oraz projekty edukacyjne. Na stronie można znaleźć również bazę tekstów, poświęconych branży, pochodzących z polskich i zagranicznych źródeł.

14. http://www.creativepoland.eu/home/ - oficjalna strona projektu Creative Poland, na której, oprócz szczegółowego opisu celów i działań projektu, można znaleźć bogatą bazę wiedzy (strona prezentuje zestawienie artykułów, analiz i raportów, lecz również stron internetowych i blogów) na temat branży kreatywnej.

15. http://designitpoland.com/ - na stronie Design It Poland można zapoznać się z aktualnymi informacjami i wydarzeniami ze świata designu, i nie tylko. Ponieważ strona stanowi platformę dla początkujących projektantów, można tam znaleźć najlepsze projekty współczesnego polskiego wzornictwa.

16. http://www.icsid.org/ - strona Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Projektowania Przemysłowego zawiera nie tylko listę wydarzeń związanych z branżą oraz listę projektów i warsztatów organizowanych przez ICSID, lecz prezentuje również raporty na temat rozwoju branży kreatywnej w poszczególnych regionach świata.

17. http://www.designsociety.org/ - strona społeczności Design Society, poświęcona wydarzeniom, warsztatom i seminariom z dziedziny designu, na której można również znaleźć informacje dotyczące poszczególnych zespołów pracujących w ramach stowarzyszenia (m.in. „design education”, „design creativity” czy „design theory”).

18. http://www.beda.org/ - strona stowarzyszenia to przede wszystkim źródło informacji na temat europejskiego designu, międzynarodowych regulacji prawnych, dotyczących tej branży oraz kalendarium wydarzeń.

19. http://www.zrp.pl/ - strona Związku Rzemiosła Polskiego stanowi wszechstronne źródło informacji na temat prawa polskiego i europejskiego, polityki społecznej oraz oświaty zawodowej. Na stronie można również zapoznać się z aktualnościami z poszczególnych regionalnych izb i cechów rzemiosła.

20. http://www.societyofdesignercraftsmen.org.uk/ - strona stowarzyszenia to czytelna baza informacji, związanych z brytyjskim rzemiosłem. Oprócz informacji o wystawach i konkursach, można tam również zapoznać się z programem mentorskim oraz znaleźć długą listę adresów internetowych brytyjskich i europejskich organizacji i czasopism poświęconych branży.