« Powrót

10. Finansowanie - środki publiczneNa prowadzoną przez osoby z branży kreatywnej działalność gospodarczą istotny wpływ wywierać będzie otoczenie instytucjonalno-prawne, w ramach którego wymienić można chociażby takie podmioty, jak: Unia Europejska czy wybrane organy władzy w Polsce od urzędów gmin, miast i urzędów marszałkowskich poczynając, a na ministerstwach kończąc. Na każdym ze wskazanych poziomów funkcjonują różnorodne programy nakierowane na wspieranie przedsiębiorczości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czy te promujące i wspierające określone działania związane z kulturą i szeroko rozumianą branżą kreatywną. Dla przedsiębiorców stanowić one mogą dodatkowe lub też podstawowe źródła środków finansowych niezbędnych do utworzenia własnego biznesu czy też jego rozwoju. Teksty z niniejszego bloku koncentrują się na wskazaniu, w miarę możliwości, aktualnych środków publicznych i programów, które stanowić mogą wsparcie dla przedsiębiorców z branży kreatywnej. Autorzy opracowań z bloku Finansowanie – środki publiczne, to osoby na co dzień zajmujące się zawodowo omawianą tematyką i mające najświeższą wiedzę z danego obszaru.

Na podstawie opracowań z tego bloku, które stanowią swoisty przewodnik po dostępnych programach krajowych i międzynarodowych, czytelnik będzie mógł dowiedzieć się, m.in. z jakich środków unijnych skorzystać mogą osoby z branży kreatywnej, jaka jest oferta wsparcia ze strony Europejskiej Fundacji Kultury czy też Funduszu Wyszehradzkiego i Funduszy Norweskich, jak również jakie programy oferowane są na szczeblu krajowym przez urzędy pracy, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wybrane ministerstwa oraz urzędy miast i urzędy marszałkowskie. Zawarta w opracowaniach krótka charakterystyka wytycznych dla podmiotów ubiegających się o środki finansowe w wybranych programach, analiza najczęściej popełnianych błędów i omówienie wybranych formularzy aplikacyjnych, pozwoli osobom z branży kreatywnej zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w aplikowaniu o środki publiczne, a tym samym w znacznym stopniu zwiększy ich szansę na uzyskanie dofinansowania. Autorzy opracowań przybliżają również specjalistyczne słownictwo, zwłaszcza to dotyczące programów wspólnotowych, którego znajomość i rozumienie wydaje się być kluczowym czynnikiem dla efektywnego zabiegania o dofinansowanie ze środków unijnych. W opracowaniach z omawianego bloku znajdują się także liczne odwołania do źródeł internetowych oraz literatury. Ich lektura, do której gorąco czytelnika zachęcam, z jednej strony pozwoli na ugruntowanie wiedzy zdobytej po przeczytaniu analizowanych opracowań, z drugiej zaś może dostarczyć najnowszych informacji na temat otwartych programów konkursowych, do których aplikować mogą osoby z branży kreatywnej.
Przypisy