« Powrót

21. Podstawy zarządzania organizacjąNiniejszy blok składa się z łącznie 35 jednostek tematycznych zgrupowanych w cztery wyraźnie wyodrębnione działy tematyczne.

W pierwszym bloku, który tworzy 16 jednostek, poruszone zostały zagadnienia podstawowe związane z określeniem miejsca organizacji w szerszym otoczeniu oraz wzajemnych relacji między organizacją a jej otoczeniem, jak również zagadnienia zarządzania wewnątrz organizacji. Czytelnik ma możliwość zapoznać się z funkcjami zarządzania rozpatrywanymi w powiązaniu z zasobami organizacji. Ponadto, omówiono zasady i prawa organizacji, tworząc tym samym kontekst dla rozważań podejmowanych w dalszej części bloku. W osobnych tematach omówiono tematy niezwykle istotne dla współczesnych organizacji, tworzące wyzwania dla jej trwałego funkcjonowania, a mianowicie globalizację, zarządzanie ludźmi, coaching, społeczną odpowiedzialność biznesu.

Na drugą grupę zagadnień podejmowanych w tym bloku składają się kwestie dotyczące zarządzania strategicznego w organizacjach. Sporo miejsca poświęcono cechom strategii i tworzeniu strategicznej przewagi opartej na zasobach przedsiębiorstwa. Zarysowano także podstawowe kierunki strategicznego rozwoju przedsiębiorstw oraz przybliżono nowoczesne koncepcje stanowiące odpowiedź na przejawy wzmożonej konkurencji, a mianowicie strategię błękitnego oceanu i zjawisko hiperkonkurencji. W dalszych rozważaniach prowadzonych w ramach omawianej grupy tematycznej przedstawiono pojęcie modelu biznesowego oraz jego składowych, szczególną uwagę poświęcając nowoczesnym modelom biznesowym tworzonym dla działalności prowadzonej w Internecie. Całość rozważań kończy omówienie zagadnień wdrażania strategii.

Trzecia część rozwija tematykę podjęto w pierwszej części bloku. Skoncentrowano się zwłaszcza na jednej z funkcji zarządzania, a mianowicie decydowaniu. Treść tej części wypełnia omówienie istoty podejmowania decyzji, w tym grupowego podejmowania decyzji w organizacjach, oraz wyzwań stojących przed współczesnymi kierownikami.

Ostatnia, czwarta część tego bloku przybliża czytelnikowi zagadnienia istoty i znaczenia kontroli w zarządzaniu organizacjami, jako jednej z klasycznych funkcji zarządzania. Lektura artykułów zawartych w tej części pozwala uznać, że prawidłowe zaplanowanie procesów kontroli i dobór odpowiednich ich narzędzi umożliwia poprawę rezultatów działalności prowadzonej przez organizację.
Przypisy