« Powrót

Paragraf 1. Sieci współpracy – sektor kreatywnyREKLAMA
Sieci międzynarodowe

Network Advertising Initiative
www.networkadvertising.org
Celem sieci jest utrzymanie i egzekwowanie wysokich standardów gromadzenia i wykorzystania danych w reklamie online (zwłaszcza opartych na plikach cookies). Do sieci przynależy ponad 100 członków – sieci reklamowych, agencji reklamowych, reklamodawców z krajów europejskich, Kanady i Ameryki Południowej.
Typy organizacji zrzeszane w sieci: agencje i sieci reklamy, media.

Arts Marketing Association
www.a-m-a.co.uk
Międzynarodowa sieć profesjonalistów wszystkich dyscyplin artystycznych. Jej celem jest pomoc w rozwoju zawodowym, w takich dziedzinach jak: rozwój widowni, marketingu, reklamy i komunikacji w obszarze sztuki i przemysłu kulturowego poprzez organizowanie wydarzeń, kursów, szkoleń.Arts Marketing Association zrzesza 1,7 tys. członków.
Typy organizacji zrzeszane w sieci: agencje i sieci reklamy, media.

Sieci europejskie

The European Association of Communications Agencies (EACA)
http://www.eaca.be
Sieć agencji i stowarzyszeń reklamowych, która reprezentuje interesy branży reklamowej. Podstawowym celem sieci jest promowanie odpowiedzialnej, uczciwej, skutecznej reklamy i wysokich standardów zawodowych. Sieć promuje również współpracę między agencjami, reklamodawcami i mediami, ustala standardy branżowe, edukuje i szkoli.
Typy organizacji zrzeszane w sieci: agencje i sieci reklamy, media.
The European Advertising Standards Alliance (EASA)
www.easa-alliance.org
Sieć promuje odpowiedzialną reklamę i wysokie normy etyczne w przekazach komercyjnych. Do jej członków należy 28 krajowych rad reklamy oraz organizacje reprezentujące przemysł reklamowy w Europie i poza nią.
Branże zrzeszane w sieci: krajowe rady reklamy, agencje reklamy, domy mediowe.
Polskie organizacje należące do sieci:
Związek Stowarzyszeń Rad Reklamy,www.radareklamy.org.

Creative Communication Cluster
www.creativecluster.eu
Platforma współpracy 25 podmiotów zajmujących się promocją i komunikacją, w której skład wchodzą agencje reklamowe, PR, domy mediowe, przedstawiciele mediów oraz sektora pozarządowego. Głównym jej celem jest opracowanie rozwiązań dla administracji publicznej, dzięki którym zwiększy się efektywność kampanii społecznych, godzenie prawa zamówień publicznych ze sztuką reklamy i tworzenie narzędzi edukacyjnych z dziedziny komunikacji marketingowej. Sieć sprzyja generowaniu nowych pomysłów, oferuje członkom dostęp do know-how, promuje najlepsze praktyki.
Branże zrzeszane w sieci: agencje reklamy, agencje public relations, domy mediowe.

FILM, WIDEO i INNE UTWORY AUDIOWIZUALNE
Sieci międzynarodowe

International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
www.fiapf.org
Stowarzyszenie producentów filmowych i telewizyjnych, które reprezentuje 32 stowarzyszenia producentów z 28 krajów na pięciu kontynentach. Sieć działa w obszarze prawodawstwa dotyczącego praw własności intelektualnej, wdrażania technologii cyfrowych oraz jako regulator na międzynarodowych festiwalach filmowych.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci telewizyjni i filmowi.

International Federation of Film Archives (FIAF)
www.fiafnet.org
To międzynarodowa federacja wiodących archiwów, działających na rzecz ochrony dziedzictwa filmowego i ruchomych obrazów. Sieć obejmuje 120 placówek w 65 krajach, zaangażowanych w organizację projekcji filmowych, prowadzenie bibliotek kinowych, wydawanie książek, czasopism i programów, gromadzenie i eksponowanie przedmiotów muzealnych związanych z kinem.
Branże zrzeszane w sieci: instytucje ochrony dziedzictwa filmowego.
Europa Cinemas
www.europacinemas.org
Międzynarodowa sieć kin z Europy i krajów partnerskich, której celem jest wsparcie finansowe i operacyjne kin, poprawa obiegu filmów, inicjowanie wydarzeń i działań promocyjnych skierowanych do młodych widzów.
Branże zrzeszane w sieci: kina.
Polskie organizacje należące do sieci:
28 polskich kin, pełna lista kin znajduje się na stronie:
http://www.europa-cinemas.org/en/content/search?SearchText=Poland.


European Documentary Network (EDN)
www.edn.dk
Główny cel sieci to reprezentowanie ponad 1 tys. filmowców dokumentalistów z 60 krajów. Organizuje ona warsztaty, seminaria i konferencje na temat możliwości finansowania projektów, współpracy i rozwoju branży.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: reżyserzy filmów dokumentalnych.

Society of Interantional Fashion and Glamour Photographers
http://sifgp.com
Stowarzyszenie skupia fotografów mody, służy swoim członkom, oferując im programy edukacyjne i szkolenia, interaktywne forum, organizuje konkursy i wystawy online.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: fotografowie mody.
Sieci europejskie

Federation of European Professional Photographers (FEP)
www.europeanphotographers.eu
To sieć, która skupia 29 krajowych stowarzyszeń zawodowych fotografów, reprezentując tym samym ponad 50 tys. członków. Federacja ustanawia zbiór europejskich kwalifikacji zawodowych (QEP Qualified European Photographers) i promuje profesjonalną fotografię.
Typy organizacji zrzeszane w sieci: organizacje i stowarzyszenia fotografów.
Polskie organizacje należące do sieci:
Stowarzyszenie Polskich Artystów Fotografików (ZPAF), Warszawa, www.zpaf.pl.
Photo Festival Union
http://festivalunion.com
Stowarzyszenie 28 największych międzynarodowych festiwali fotografii w Europie. Photo Festiwal Union został stworzony w Polsce przez Fundację Edukacji Wizualnej. Główne obszary działania to promowanie festiwali, organizowanie wystaw, wykładów, warsztatów, pokazy slajdów i przeglądy portfolio fotograficznych.
Branże zrzeszane w sieci: festiwale fotografii.
Polskie organizacje należące do sieci: festiwale fotograficzne, Festiwal Fotografii, Łódź, www.fotofestiwal.com.
Sieci krajowe i lokalne
Federation of European Film Directors (FERA)
www.filmdirectors.eu
Sieć tworzą krajowe stowarzyszenia reżyserów filmowych, do których należy ponad 20 tys. członków. Promuje ona środowisko reżyserów filmowych jako pierwotnych twórców dzieł audiowizualnych oraz znaczenie utworów audiowizualnych w kulturze.
Branże zrzeszane w sieci: stowarzyszenia reżyserów filmowych.
Polskie organizacje należące do sieci:
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Warszawa, www.sfp.org.pl.

Baltic Universe
http://www.balticuniverse.com
Platforma dystrybucji i narzędzie pracy grupowej dla artystów i rzemieślników środowiska branży filmowej. Platforma ułatwia wymiany pomysłów i partnerów, nawiązanie współpracy na wszystkich etapach projektu, dystrybucję treści.
Branże zrzeszane w sieci: producenci filmowi, artyści, rzemieślnicy branży filmowej.

The Rhone-Alpes Imaginove Cluster
www.imaginove.eu
Klaster wspiera sektor kinowy, branżę gier wideo oraz audiowizualne i multimedialne wydarzenia. Reprezentuje 650 spółek,23 laboratoriów badawczych, 28 instytutów badawczych oraz wiele międzynarodowych imprez.
Typy organizacji zrzeszane w sieci: organizacje przemysłów wizualnych, deweloperzy gier komputerowych.
Federacja Niezależnych Twórców Filmowych (FNTF)
www.filmfederacja.org.pl
Stowarzyszenie twórców i realizatorów filmów. Jego celem jest wspieranie niezależnej twórczości filmowej, promocja dzieł artystycznych, wymiany kulturalnej ludzi filmu.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: twórcy i realizatorzy filmowi.
Polskie organizacje należące do sieci:
Festiwal Filmowy OFF/ON, Warszawa, www.offon.org,
Festiwal Sztuki nad Wisłą Przemiany,www.wisla.art.pl.

ARCHITEKTURA
Sieci międzynarodowe

The International Union of Architects
www.uia-architectes.org
To jedna z największych sieci środowiska architektów na świecie. Jej członkami są narodowe federacje krajowych stowarzyszeń architektów, pełniące funkcje koordynatorów, wokół których tworzą się narodowe sieci. Organizacja zrzesza ponad 1,3 mln zawodowych architektów z ponad 130 krajów.
Branże zrzeszane w sieci: architektura, wzornictwo.
Polskie organizacje należące do sieci:
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Warszawa, www.sarp.org.pl.
International Federation of Interior Architects /Designers (IFI)
www.ifiworld.org
Sieć zrzesza projektantów i architektów wnętrz, reprezentując 270 tys. osób z międzynarodowej społeczności ze 110 krajów. Celem IFI jest wymiana i dialog wśród projektantów, rozwój wiedzy i doświadczenia w zakresie edukacji, badań i praktyki w obszarze projektowania wnętrz.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: projektanci wnętrz, architekci.
Sieci europejskie

The Architect’s Council of Europe
www.ace-cae.eu
Stowarzyszenie reprezentuje ponad 480 tys. europejskich architektów. Główną działalnością sieci jest monitorowanie polityk i prawodawstwa UE, praca na rzecz rozwoju środowiska architektonicznego.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: architekci.
European Architecture Foundation (EURAF)
www.euraf.eu
Największa europejska sieć skupiająca ponad 180 tys. architektów. Za pomocą platformy archi-europe.com rozpowszechnia informacje branży architektonicznej i promuje możliwości zawodowe dla architektów. Sieć organizuje również branżowe konferencje, konkursy, fora dyskusyjne i warsztaty.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: architekci.

European Council of Interior Architects (ECIA)
www.ecia.net
Sieć zrzesza 16 europejskich organizacji zawodowych z obszaru architektury wnętrz i wzornictwa, skupiających ponad 7,5 tys. profesjonalnych projektantów wnętrz. Sieć stwarza możliwości wymiany informacji na temat dobrych praktyk oraz promuje rozwój zawodu architekta wnętrz.
Branże zrzeszane w sieci: wzornictwo, projektowanie wnętrz.
Polskie organizacje należące do sieci:
Związek Polskich Artystów Plastyków, www.zpap.org.pl.

IFLA Europe
http://europe.iflaonline.org
Celem sieci jest wspieranie i promowanie zawodu architekta krajobrazu w Europie. Sieć przyczynia się do międzynarodowego dyskursu, kształtowania i upowszechniania inicjatyw europejskich, wymiany informacji, edukacji i badań w tym obszarze.
Branże zrzeszane w sieci: architekci krajobrazu.
European Association for Architectural Education (EAAE)
www.eaae.be
Stowarzyszenie 140 uczelni i osób prywatnych, związanych z architekturą. Sieć poprzez konferencje, warsztaty i szkoły letnie promuje edukację i badania w tej dziedzinie.
Branże zrzeszane w sieci: ośrodki naukowe związane z architekturą.
Polskie organizacje należące do sieci:
Wydziały architektury z 15 polskich uczelni, m.in.: Politechniki Białostockiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i in.
Sieci krajowe i lokalne

British Institute of Interior Design
www.bida.org
Zrzeszenie brytyjskich projektantów wnętrz, które posiada 1179 członków. Jego celem jest promocja rozwoju zawodu projektanta, najlepszych praktyk, rozwój współpracy dla swoich członków.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: architekci, projektanci wnętrz.
MUZYKA
Sieci międzynarodowe
International Computer Music Association (ICMA)
www.computermusic.org
Sieć osób indywidualnych i instytucji zaangażowanych w dziedzinę muzyki elektronicznej. Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe konferencje, tworzy specjalistyczne publikacje, a na swojej stronie oferuje bazę danych do przeszukiwania wszystkich utworów muzycznych wykonywanych w ICMC.
Branże zrzeszane w sieci: muzyka elektroniczna.
Sieci europejskie

European Sound Directors' Association (ESDA)
www.eusound.org
Sieć skupia profesjonalnych producentów dźwięku z krajów europejskich. Celem działalności ESDA jest wspieranie, rozwój zawodowy swoich członków oraz lobbowanie na rzecz ich praw i interesów przed instytucjami europejskimi.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci dźwięku.
GRY KOMPUTEROWE I WIDEO
Sieci międzynarodowe
Gamedev
www.gamedev.net
Portal, który skupia ponad 850 tys. twórców gier. Poprzez dostęp do artykułów, forum, innych zasobów przyczynia się do rozwoju międzynarodowej społeczności twórców gier.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci gier wideo.
Sieci europejskie

The European Games Developer Federation
www.egdf.eu
Celem federacji jest rozwój europejskiego sektora gier komputerowych i wideo poprzez działania na rzecz interesów środowiska. Reprezentuje 600 studiów z 9 europejskich krajów, dystrybutorów i studentów, prawie 100 tys. osób. Sieć tworzy platformę współpracy i dyskusji między instytucjami europejskimi i twórcami gier, organizuje większość europejskich imprez i spotkań.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci, dystrybutorzy gier komputerowych, studenci.

Sieci krajowe i lokalne

Creativro
http://klaster.creativro.pl
Członkami klastra są partnerzy biznesowi i liderzy branży multimedialnej. Jego celem jest integracja lokalnych firm multimedialnych i wykorzystanie potencjału wrocławskiego biznesu w dziedzinie gier komputerowych, interaktywnej rozrywki, animacji cyfrowej i efektów specjalnych.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: firmy branży multimedialnej, deweloperzy i dystrybutorzy gier komputerowych i wideo.

Digital Entertainment Cluster
http://digitaldragons.pl/pl/klaster-gier/o-klastrze-gier
Porozumienie 14 firm z branży gier komputerowych i wideo. Celem klastra jest tworzenie warunków dla efektywnego wykorzystania potencjału wszystkich osób i instytucji działających na rzecz branży, tworzenie dogodnych warunków do rozwoju branży, budowy marki klastra jako narzędzia do promocji i wzmacnianie konkurencyjności.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: firmy branży multimedialnej, deweloperzy i dystrybutorzy gier komputerowych i wideo.

Playa
www.playahub.com
Sieć reprezentuje twórców gier komputerowych i wideo w Finlandii. Oferuje know-how i know-who, promuje i wspiera rozwój lokalnej branży gier poprzez wspólne działania marketingowe, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz uczestnictwo w targach i imprezach branży gier.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: deweloperzy gier komputerowych i wideo.

OPROGRAMOWANIE
Sieci międzynarodowe

Business Software Alliance (BSA)
http://ww2.bsa.org
Sieć reprezentuje producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego. Jej celem są działania na rzecz bezpiecznego i zgodnego z prawem środowiska cyfrowego. Promuje rozwój otoczenia prawnego i legislacyjnego, które sprzyja rozwojowi branży. Platforma działa w ponad 80 krajach na całym świecie.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci, twórcy oprogramowania.
Business Application Software Developers Association
http://www.basda.org
Stowarzyszenie dostawców aplikacji biznesowych, oprogramowania oraz ich partnerów. Jego celem jest współpraca z organizacjami rządowymi w zakresie polityki działań, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie branży. Organizacja wspiera współpracę międzybranżową i jej rozwój.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci, twórcy oprogramowania.

Association of Software Professionals (ASP)
www.asp-software.org
Stowarzyszenie profesjonalnych programistów, twórców aplikacji i oprogramowania. Jego główną ideą jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami, promowanie wysokich standardów zawodowych. Skupia ponad 1 tys. programistów.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: programiści.

Sieci krajowe i lokalne
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania
www.pro.org.pl
Założone w 1992 r. stowarzyszenie skupia twórców i producentów oprogramowania. To jedyna polska organizacja, która zarządza prawami autorskimi do programów komputerowych. Sieć działa na rzecz prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania, integruje środowisko twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: producenci, twórcy oprogramowania.

WZORNICTWO
Sieci międzynarodowe

International Designers Network
www.designerdatabase.org
Ta międzynarodowa sieć ma zapewnić kontakt i współpracę między środowiskiem projektantów i producentów z całego świata. Sieć oferuje wsparcie w wycenie, prezentacji i ochronie wzorów. To również baza danych, ofert pracy, usług, kontaktów, informacji na temat branżowych imprez.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: projektanci, firmy projektowe i produkcyjne.
Cumulus
www.cumulusassociation.org
To stowarzyszenie, którego najważniejszym celem jest edukacja w obszarze sztuki, projektowania i prowadzenie badań w tej dziedzinie. To forum współpracy oraz transferu wiedzy i najlepszych praktyk. Składa się z 198 członków z 48 krajów.
Branże zrzeszane w sieci: projektowanie, design.
Polskie organizacje należące do sieci:
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, www.asp.waw.pl,
Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, www.asp.krakow.pl,
Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, www.pjwstk.edu.pl.

The Service Design Network
www.service-design-network.org
To sieć profesjonalistów, studentów, osób indywidualnych i firm, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze projektowania oraz designu. Do głównych zadań sieci należy organizowanie imprez i wydarzeń branżowych, wydawanie publikacji, współpraca z instytucjami akademickimi i przedsiębiorcami.
Branże zrzeszane w sieci: projektowanie i design.

International Council of Graphic Design Associations (Icograda)
www.icograda.org
Jedna z najstarszych sieci, która powstała w 1963 roku, reprezentuje interesy ponad 200 krajowych stowarzyszeń profesjonalnych projektantów grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej, z ponad 67 krajów. Ideą sieci jest promocja współpracy międzynarodowej, edukacja, wymiana informacji i praktyk zawodowych i przyczynianie się do rozwoju polityk na rzecz rozwoju zawodu.
Branże zrzeszane w sieci: projektowanie graficzne, komunikacja wizualna.
Polskie organizacje należące do sieci:
Agencja Reklamowa Supremum 360, Kraków, www.supremum.pl,
Muzeum Plakatu Wilanów, Warszawa, www.postermuseum.pl,
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej; STGU, Warszawa, http://stgu.pl,
Akademia Sztuk Pięknych, Kraków,www.asp.krakow.pl.
Sieci europejskie

Design for All Europe
www.designforalleurope.org
To platforma projektantów, planistów, architektów z 34 organizacji członkowskich z 23 krajów europejskich. Celem jest interakcja środowiska projektantów i architektów, wymiana informacji i dialogu, inicjowanie projektów w dziedzinie designu.
Branże zrzeszane w sieci: wzornictwo, projektowanie, architektura.
Polskie organizacje należące do sieci:
Łomianki Wspólna Przestrzeń, www.wspolnaprzestrzen.org,
Zamek Cieszyn, www.zamekcieszyn.pl.
Bureau of European Design Association (BEDA)
www.beda.org
Największa sieć organizacji z 24 europejskich krajów (centra promocji designu, stowarzyszenia projektantów i handlowców), która reprezentuje 400 tys. indywidualnych projektantów wobec instytucji UE i promuje współpracę między nimi.
Branże zrzeszane w sieci: wzornictwo, projektowanie.
Polskie organizacje należące do sieci:
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, www.spfp.biz.pl.

Sieci krajowe i lokalne

Klaster Kreatywny Lokomotywa Kultury
http://www.visitbielsko.pl/klaster-kreatywny-lokomotywa-kultury
Klaster reprezentuje ok. 50 podmiotów branży kreatywnej. Zrzesza członków działających w obszarze designu, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, agencje reklamowe, studia fotograficzne i filmowe, telewizję internetową, przedsiębiorców. Jego celem jest wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami w sektorze kreatywnym, organizowanie seminariów, szkoleń, realizacja wspólnych projektów.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: agencje reklamowe, studia fotograficzne, filmowe, telewizja internetowa, przedsiębiorcy.
Creative Poland
www.creativepoland.eu
Sieć 84 podmiotów prywatnych, firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych działających na rzecz sztuki, designu, mediów i innych branż kreatywnych. Główna działalność partnerstwa koncentruje się wokół organizowania konferencji, seminariów, szkoleń i budowy bazy wiedzy dla rozwoju polskiego sektora kreatywnego.
Lista wszystkich członków dostępna pod adresem:
http://creativepoland.eu/documents/udzial/n_32190_lista_uczestnikow_partnerstwa.pdf.

Śląski Klaster Dizajnu
www.klasterdizajnu.pl
Celem klastra jest wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm oraz rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji. Klaster stawia na współpracę, wymianę wiedzy oraz promocję innowacji i nowych technologii. Oferuje program spotkań warsztatowych i seminariów informacyjnych, m.in. z zakresu zarządzania designem, prawa autorskiego, komercjalizacji technologii, budowania pozycji rynkowej, finansowania innowacji, strategii cenowych i marketingu, strategii rozwoju firmy.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: firmy projektowe, drukarnie, ośrodki naukowe, agencje badawcze.
Design Council
www.designcouncil.org
Sieć specjalistów z dziedziny projektowania. Celem sieci jest inspiracja do zmian w myśleniu projektowym, inicjowanie debaty publicznej, współpraca z organizacjami rządowymi. Partnerstwo prowadzi usługi doradcze dla biznesu i sektora publicznego.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: specjaliści i firmy z dziedziny projektowania.

RADIO I TELEWIZJA

Sieci europejskie

The European Coordination of Independent Producers (CEPI)
www.cepi.tv
Reprezentuje interesy niezależnej telewizji i producentów telewizyjnych w Europie, zrzeszając około 8 tys. niezależnych firm produkcyjnych. Sieć wspiera rozwój niezależnej telewizji i produkcji filmowej, wzmacnia wymianę informacji i dialog w obszarze produkcji audiowizualnej.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: niezależna telewizja, producenci telewizyjni.

European Broadcasting Union (EBU - UER)
www3.ebu.ch
Największy na świecie sojusz mediów publicznych z 56 krajów. Reprezentuje interesy mediów publicznych i promuje ich wkład w rozwój społeczeństwa, oferuje prawne i strategiczne usługi. Zarządza sieciami Eurovision i Euroradio, negocjuje prawa do transmisji oraz organizuje wymianę programów i inicjuje koprodukcje.
Branże zrzeszane w sieci: media publiczne.

RYNEK WYDAWNICZY
Sieci europejskie

Federation of European Publishers (FEP)
http://fep-fee.eu
Niezależna federacja 28 stowarzyszeń wydawców książek, która powstała w 1967 roku, stanowi głos większości europejskich wydawców. Oferuje doradztwo w prawie autorskim i kwestiach prawnych.
Branże zrzeszane w sieci: wydawnictwa.
Polskie organizacje należące do sieci:
Polska Izba Książki, Warszawa, www.pik.org.pl.
European Publishers Council (EPC)
http://epceurope.eu
Organizacja skupia wydawców i prezesów czołowych europejskich korporacji medialnych, a jej główny cel to dokonanie przeglądu wpływu proponowanego prawodawstwa europejskiego.
Branże zrzeszane w sieci: media.
Polskie organizacje należące do sieci:
Agora S.A.,www.agora.pl.

PROJEKTOWANIE MODY
Sieci międzynarodowe

Fashion United
www.fashionunited.com
www.fashionunited.info
To wiodąca platforma dla międzynarodowego przemysłu mody, którą miesięcznie odwiedza 1,6 mln branżowych specjalistów. Platforma oferuje wiadomości ze świata mody, branżowe artykuły, ogłoszenia, statystyki, centrum kariery, kalendarz imprez oraz forum, do prowadzenia dyskusji oraz wymiany pomysłów i wiedzy.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: projektanci mody, inni przedstawiciele branży.
Fashion Industry Network
www.fashionindustrynetwork.com
Sieć łączy 1544 osób – profesjonalistów, projektantów, konsultantów, stylistów i miłośników projektowania mody.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: projektanci mody, inni przedstawiciele branży.
Fashion Networks
www.fashion-networks.com
Platforma, która skupia przedstawicieli przemysłu modowego i stanowi bazę osób, organizacji i wiedzy. Dzięki platformie członkowie mogą uzyskać referencje i rekomendacje.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: projektanci mody, inni przedstawiciele branży.

The Fashion Group International
www.fgi.org
Zrzeszenie, które liczy ponad 5000 członków z branży mody. Jego celem jest promocja przemysłu modowego oraz wspieranie jego przedstawicieli w zakresie rozwoju zawodowego.
Branże zrzeszane w sieci: przemysł modowy.
World Fashion Organization
www.wfoi.org
Największe na świecie stowarzyszenie międzynarodowych przedstawicieli świata mody. Działa na rzecz wydarzeń promujących modę na całym świecie, wspiera członów w zakresie promocji, rzecznictwa i rozwoju kariery.
Branże zrzeszane w sieci: przemysł modowy
Sieci europejskie
Europeana Fashion
www.europeanafashion.eu
Sieć składa się z 22 partnerów z 12 krajów europejskich, które reprezentują wiodące europejskie instytucje i kolekcje związane z branżą mody. Sieć prezentuje historię europejskiej mody, w tym ponad 700 tys. materiałów – fotografie, plakaty, rysunki, szkice, filmy i katalogi mody. Sieć prowadzi działania na rzecz integracji środowiska, praw własności intelektualnej, rekomenduje najlepsze praktyki. Tworzy portal, który prezentuje kolekcje mody w całej Europie i treści związane ze światem mody, organizuje konferencje.
Typy podmiotów zrzeszane w sieci: muzea, instytucje z branży modowej.

European Fashion Group
www.fashionindustrynetwork.com
Platforma, która porusza zagadnienia związane z modą w Europie. Liczy prawie 25 tys. członków.
Branże zrzeszane w sieci: przedstawiciele branży mody.

EURFASHION
www.eurfashion.eu/en
Sieć, której głównym celem są działania na rzecz edukacji w sektorze mody, w kontekście poprawy współpracy europejskiej między studentami oraz zwiększenie ich mobilności.
Branże zrzeszane w sieci: przedstawiciele branży mody.
INNE

Sieci europejskie
European Creative Cluster Lab
www.howtogrow.eu
To europejski think-tank i platforma biznesowego wsparcia dla przemysłów kreatywnych. Platforma skupia decydentów i praktyków wsparcia biznesu z 28 organizacji partnerskich w 12 krajach. Jej celem jest kształtowanie wspólnoty, która aktywnie wspiera przemysły kreatywne, tworzy polityki i narzędzia dla przemysłów kreatywnych. To portal wymiany wiedzy i informacji na temat dobrych praktyk, inkubacji i dostępu do finansowania.
Sieci krajowe i lokalne
CAP Digital
www.capdigital.com
To francuski klaster partnerów biznesowych związanych z usługami cyfrowymi. Członkami klastra jest 700 innowacyjnych firm, a także uniwersytety, wyższe uczelnie, laboratoria badawcze. Jego celem jest współpraca w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz usługi szkoleniowe.

BizART
www.klasterbizart.pl
To klaster współpracy między firmami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, organami władzy samorządowej oraz jednostkami naukowymi, którego głównym celem jest powiązanie kultury i sztuki z kreatywnym biznesem lokalnym. Działania klastra koncentrują się wokół tworzenia platform wymiany pomysłów i idei, wspierania przedsięwzięć biznesowych w dziedzinie kultury i integracji środowiska lokalnego.

Strona zawiera listę większości sieci współpracy. Stanowi źródło informacji na temat kultury, projektów i raportów badawczych oraz źródeł finansowania.
Przypisy
Bibliografia
Lista odesłań internetowych
Network Advertising Initiative, www.networkadvertising.org
Arts Marketing Association, www.a-m-a.co.uk
The European Association of Communications Agencies (EACA), http://www.eaca.be
The European Advertising Standards Alliance (EASA), www.easa-alliance.org
Creative Communication Cluster, www.creativecluster.eu
International Federation of Film Archives (FIAF), www.fiafnet.org
Europa Cinemas, www.europacinemas.org
European Documentary Network (EDN), www.edn.dk
Society of Interantional Fashion and Glamour Photographers, http://sifgp.com
Federation of European Professional Photographers (FEP), www.europeanphotographers.eu

Photo Festival Union , http://festivalunion.com
Federation of European Film Directors (FERA), www.filmdirectors.eu
The Rhone-Alpes Imaginove Cluster, www.imaginove.eu
Federacja Niezależnych Twórców Filmowych (FNTF), www.filmfederacja.org.pl
International Federation of Photographic Art (FIAP), www.fiap.net
The International Union of Architects, www.uia-architectes.org
International Federation of Interior Architects /Designers (IFI), www.ifiworld.org
The Architect’s Council of Europe, www.ace-cae.eu
European Architecture Foundation (EURAF), www.euraf.eu
European Council of Interior Architects (ECIA), www.ecia.net
IFLA Europe, http://europe.iflaonline.org
European Association for Architectural Education (EAAE), www.eaae.be
British Institute of Interior Design, www.bida.org
International Computer Music Association (ICMA), www.computermusic.org
European Sound Directors' Association (ESDA), www.eusound.org
Fashion United, www.fashionunited.com, www.fashionunited.info
Fashion Industry Network , www.fashionindustrynetwork.com
Fashion Networks, www.fashion-networks.com
Europeana Fashion, www.europeanafashion.eu
Gamedev, www.gamedev.net
The European Games Developer Federation, www.egdf.eu
Creativro, http://klaster.creativro.pl
Digital Entertainment Cluster, http://digitaldragons.pl/pl/klaster-gier/o-klastrze-gier
Playa, www.playahub.com
Business Software Alliance (BSA), http://ww2.bsa.org
Business Application Software Developers Association, http://www.basda.org
Association of Software Professionals (ASP), www.asp-software.org
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania, www.pro.org.pl
International Designers Network, www.designerdatabase.org
CUMULUS, www.cumulusassociation.org
The Service Design Network, www.service-design-network.org
International Council of Graphic Design Associations (Icograda) , www.icograda.org
Design for All Europe, www.designforalleurope.org
Bureau of European Design Association (BEDA), www.beda.org
Klaster Kreatywny Lokomotywa Kultury, http://www.visitbielsko.pl/klaster-kreatywny-lokomotywa-kultury
Creative Poland , www.creativepoland.eu
Śląski Klaster Dizajnu, www.klasterdizajnu.pl
Design Council, www.designcouncil.org
The European Coordination of Independent Producers (CEPI), www.cepi.tv
European Broadcasting Union (EBU - UER), www3.ebu.ch


Federation of European Publishers (FEP), http://fep-fee.eu
European Publishers Council (EPC), http://epceurope.eu
European Creative Cluster Lab, www.howtogrow.eu
CAP Digital, www.capdigital.com
BizART, www.klasterbizart.pl
European Fashion Group, www.fashionindustrynetwork.com
EURFASHION, www.eurfashion.eu/en
The Fashion Group International, www.fgi.org
World Fashion Organization, www.wfoi.org
Lab For Culture, http://www.labforculture.org