« Powrót

Podrozdział 1. Budowanie portfolioOkreślenie portfolio w wersji tradycyjnej oznacza budowanie portfolio rozumianego jako teczka czy segregator z wydrukowanymi fotografiami z dołączoną częścią teoretyczną. To namacalny twór możliwy do poznania nie tylko wizualnie, ale i haptycznie. Z jakich zatem elementów powinno składać się fotograficzne portfolio? Każda z omawianych poniżej części opatrzona została praktycznymi wskazówkami, które ułatwią wykonanie portfolio, jednocześnie pomogą uniknąć błędów popełnianych w początkowej fazie jego budowania. Młodzi adepci fotografii, nieposiadający jeszcze doświadczenia w przedstawianiu siebie i swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców, podczas lektury niniejszego opracowania mogą odnieść wrażenie, że niektóre z omawianych części zupełnie ich nie dotyczą i być zaskoczonymi ilością potrzebnych danych i rubryk do wypełnienia. Warto jednak zadać sobie ten trud, aby produkt końcowy, będący odzwierciedleniem kreatywności danej osoby był na bardzo wysokim poziomie. Należy skupić się na tym, co udało się dotychczas osiągnąć, pochwalić się pracami, które w naszej opinii są najbardziej wartościowe, ponieważ istnieje duża szansa, że znajdą one również uznanie w oczach innych osób. Wybór prac jest bardzo istotny. Przemyślana selekcja materiału może sprawić, że nasza twórczość w konfrontacji z rynkiem obroni się sama, niezależnie od prestiżu wystaw, na których do tej pory była prezentowana czy nagród, które otrzymaliśmy.
Przypisy