« Powrót

2. Razem czy osobno – partnerstwa kreatywne w praktyceLudzie tworzący kulturę od zawsze łączyli się w mniej lub bardziej formalne grupy, by dzielić się pomysłami i umiejętnościami oraz wspólnie podejmować dzieła, które nie mieściłyby się w mocy pojedynczego twórcy. Starożytne szkoły filozoficzne, surowe średniowieczne cechy i gildie, ociekające zbytkiem renesansowe dwory, zadymione kawiarnie okresu belle époque czy współczesne fabryki marzeń, takie jak Hollywood, łączy jedna najważniejsza cecha – kumulacja kreatywnego potencjału jednostek, który nadaje ton życiu kulturalnemu całego społeczeństwa.

Także i dziś artyści próbują łączyć się w większe grupy, które określa się mianem partnerstw. W świecie opartym na wiedzy, w świecie nowych technologii i mediów społecznościowych tworzenie sieci trwałej współpracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Kultura, w której twórca coraz częściej musi łączyć artyzm z przedsiębiorczością i aktywnością rynkową, wymusza ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów, rozwiązań i koncepcji. A nic tak nie inspiruje jak kontakt z innymi, kreatywnymi ludźmi, z ich projektami i działaniami. Partnerstwa kreatywne nie są tworzone wyłącznie przez artystów. W ich skład wchodzą często ludzie i instytucje reprezentujące świat biznesu, nauki oraz lokalne władze i organizacje non-profit. Tak szeroki zakres i różnorodność partnerów pozwalają na kompleksowe działania generujące innowacyjne produkty i rozwiązania oraz przenikanie kultury do innych dziedzin życia społecznego.

Zdaniem socjologa Andrzeja Klimczuka z Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” poprzez partnerstwa kreatywne należy rozumieć takie zestawy działań, dzięki którym poszczególne sfery kultury prowadzą do budowy kapitału społecznego w danym regionie czy społeczności lokalnej, zrównoważonego rozwoju oraz wzrostu oddziaływania sztuk wizualnych, performatywnych i audiowizualnych, mody, mediów, wzornictwa, usług architektonicznych, reklamy czy turystyki na zatrudnienie w przemysłach zależnych. Współpraca przyczynia się ponadto do rewitalizacji przestrzeni, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy jakości życia i wzrostu dochodów.

Cechą charakterystyczną partnerstw kreatywnych jest ich różnorodność. Objawia się ona nie tylko w pochodzeniu podmiotów z różnych sektorów zaangażowanych we współpracę. Heterogeniczność partnerów i ich doświadczeń sprawia, że partnerstwa kreatywne przybierają różne, mniej lub bardziej sformalizowane ramy i koncentrują aktywność na odmiennych obszarach życia społecznego. Partnerstwa mogą przybierać formę klastrów zrzeszających jednostki i instytucje połączone wspólną strategią rozwoju, sieci zapewniających możliwość nawiązywania kontaktów, kolektywów angażujących członków we wspólne działania, a także forum, federacji, zrzeszeń, stowarzyszeń, konsorcjów, partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych, nierzadko opartych na wolontariacie.

Tym, co łączy partnerstwa kreatywne niezależnie od formy współpracy czy obszaru działania, są wynikające z nich korzyści. Partnerstwa pobudzają kreatywność, wyobraźnię, talent i twórczy potencjał członków oraz umożliwiają krzyżowanie się idei, poglądów i wpływów poprzez nawiązywanie coraz to nowszych kontaktów artystycznych i biznesowych. Dzięki współpracy wielu podmiotów możliwe staje się wcielanie w życie projektów, które inaczej nie miałyby szans powodzenia, oraz wypracowywanie postulatów, na rzecz których można prowadzić skuteczniejsze działania lobbingowe. Partnerstwa kreatywne stymulują rozwój gospodarczy, naukowy, współtworzą i promują kulturę, wpływając jednocześnie na szerszy do niej dostęp.

Choć formuła partnerstw kreatywnych jest już dość dobrze zakorzeniona w Europie Zachodniej, w Polsce zjawisko to wciąż jest stosunkowo słabo rozpoznane, wobec czego często traktuje się je z dużą rezerwą. Dlatego bardzo ważna jest zmiana świadomości społecznej i nastawienia. Służą temu inicjatywy takie jak Creative Poland. Prowadzone w ramach tego partnerstwa działania nie tylko angażują i integrują podmioty z sektora i otoczenia, ale także szeroko promują samą ideę partnerskiej współpracy poprzez dostarczanie wiedzy, przedstawianie przykładów dobrych praktyk i ułatwianie nawiązywania nowych kontaktów zainteresowanym stronom. W oparciu o doświadczenia Creative Poland powstał niniejszy katalog, prezentujący wybrane przykłady aktywnie działających polskich partnerstw, które są chyba najlepszym dowodem na to, że współpraca jest opłacalna.

Województwo dolnośląskie: Creativro

Wrocław otrzymał mianoEuropejskiej Stolicy Kultury 2016. Stworzyło to szansę jeszcze szybszego rozwoju sektora kreatywnego i promocji regionalnej kultury. Na fali zainteresowania tym obszarem powstał klaster Creativro.

Polskie gry komputerowe są znane i cenione na całym świecie, stając się jednym z głównych produktów eksportowych naszego kraju. Ten młody, dynamiczny rynek ma szansę rozwijać się jeszcze szybciej, jednak bez odpowiedniego wsparcia może okazać się to trudnym zadaniem.

Ogromny potencjał wrocławskich firm z dziedziny gier komputerowych, nowych mediów, grafiki i efektów specjalnych zainspirował władze miasta do utworzenia klastra zrzeszającego przedstawicieli świata multimediów. Przedsiębiorcy odnoszący samodzielnie duże sukcesy rynkowe chętnie zaangażowali się w inicjatywę prezydenta Wrocławia i zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, dostrzegając szansę stworzenia wspólnymi siłami jeszcze lepszych warunków do szybkiego rozwoju.

Klaster zrzesza czołowych lokalnych producentów gier online, gier społecznościowych, gier tworzonych na telefony i tablety, developerów gier na komputery PC i konsole najnowszej generacji oraz studia zajmujące się animacją. Współpracuje także z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, co umożliwia opracowywanie programów nauczania przyszłych pracowników zgodnie z realnymi potrzebami firm z branży. Podmioty z różnych rynków związanych z multimediami uzupełniają się wzajemnie, co stanowi siłę napędową dla całego klastra.

Długoterminowa wizja rozwoju zakłada przyciąganie do klastra nowych osób i firm, kumulowanie i integrowanie potencjału wiedzy, technologii i nowych pomysłów. Miasto i lokalne firmy chcą promować się w Polsce i na świecie jako liderzy kreatywnych rozwiązań w branży multimedialnej, a jest się czym chwalić – zrzeszone firmy podbijają rynki od San Francisco po Singapur, skutecznie konkurując z wielkimi, zagranicznymi producentami. Klaster, choć koncentruje się na branży gier i multimediów, jest otwarty na inne pokrewne obszary kreatywne. Niewykluczone więc, że niebawem nawiąże współpracę np. z podmiotami ze świata filmu.

Województwo kujawsko-pomorskie: Kulturalne Lato w Toruniu

Współpraca lokalnych władz, firm i artystów umożliwia organizację zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć, które nie tylko przyciągają gości z zewnątrz, ale także integrują zaangażowane strony i promują kulturę regionu.

Od dziesięciu lat na trzy letnie miesiące Toruń zamienia się w wielką scenę prezentującą różnorakie atrakcje ze wszystkich obszarów sztuki. W oparciu o program przygotowany wspólnie przez instytucje kultury, galerie i stowarzyszenia powstaje cykl ponad stu wydarzeń kulturalnych.

Organizowane przez samorządowe instytucje kultury i Urząd Miasta Torunia Kulturalne Lato obejmuje wydarzenia artystyczne, w tym m.in. festiwale muzyczne, filmowe, imprezy plenerowe, wernisaże, wystawy, warsztaty, spektakle i koncerty. Całość projektu koordynuje Toruńska Agenda Kulturalna, która oprócz standardowych działań marketingowych, takich jak plakaty i ulotki, wprowadziła nowoczesne narzędzia komunikacji ̶ stronę internetową odsyłającą do poszczególnych instytucji kultury, profile w mediach społecznościowych czy spot promocyjny emitowany na antenie lokalnych stacji telewizyjnych.

Impreza prezentuje wydarzenia z różnych dziedzin sztuki – muzyki, filmu, teatru czy literatury. Specjalne wystawy i atrakcje przygotowują lokalne muzea i galerie. Co roku formuła imprezy poszerzana jest o nowe wydarzenia, takie jak np. Koncerty pod Gwiazdami, Scena Letnia, CzAD (Czwartkowa Aktywność Debiutantów). Podczas Kulturalnego Lata prezentują się zarówno sławy z Polski i zagranicy, jak również twórcy dopiero stawiający pierwsze kroki na ścieżce kariery artystycznej.

Kulturalne Lato to nie tylko wydarzenie przyciągające rzesze turystów i zapewniające atrakcje mieszkańcom miasta. To wielkie przedsięwzięcie wymagające kooperacji i współpracy wielu podmiotów. Podejmowane razem działania integrują i pozwalają lepiej poznać potencjał i możliwości lokalnych twórców i instytucji kultury. Uczestnicy prezentują się przed publicznością, natomiast miasto ma okazję wypromować lokalne skarby kultury.

Województwo lubelskie: Noc Kultury

Obchodzona co roku niemal w całej Europie Noc Muzeów cieszy się niesłabnącą popularnością. Dlaczego jednak ograniczać się tylko do obiektów muzealnych? Lublin poszedł o krok dalej…

Rokrocznie jedna czerwcowa noc przybiera w Lublinie wyjątkowy charakter. Wszystkie miejskie instytucje kultury otwierają swoje podwoje przed gośćmi spragnionymi niecodziennych doznań artystycznych, na czarujących uliczkach i placach starówki amatorskie teatry wystawiają swe sztuki u boku światowych sław sceny, a wszystkiemu akompaniuje wykonywana na żywo muzyka różnych gatunków. Wszystko to jest możliwe dzięki współpracy głównego organizatora imprezy, lubelskich Warsztatów Kultury, z dziesiątkami artystów, animatorów kultury, organizacji, instytucji i przedsiębiorców.

Organizowana od 2007 roku impreza jest czymś więcej niż tylko czysto rozrywkowym wydarzeniem. Aktywizuje i integruje lokalne środowisko artystyczne, angażując w działania cały kreatywny potencjał miasta i okolic. Tej jednej magicznej nocy amator może wystąpić u boku światowej sławy, muzeum zamienić się w salę koncertową, a schody urzędu mogą pełnić rolę wybiegu dla modelek prezentujących najnowsze kreacje regionalnych kreatorów mody. Tak niecodzienne wydarzenie inspiruje całą Polskę, budując wizerunek Lublina jako miasta szczególnie wrażliwego na sztukę i kulturę. To wartość, jaką można osiągnąć tylko dzięki dobrowolnej, owocnej współpracy wielu artystów i instytucji zainteresowanych budową partnerskich relacji oraz rozwijaniu wspólnie podejmowanej inicjatywy.

Noc Kultury jest możliwa także dzięki bezinteresownej pomocy setek wolontariuszy, gotowych poświęcić jedną nieprzespaną noc dla organizacji bezprecedensowego wydarzenia, które może być przykładem dla innych miast, jak skutecznie wykorzystywać kreatywność i chęć działania mieszkańców.

Województwo lubuskie: Creative Urban Poles

Sektor kreatywny najlepiej rozwija się w średnich i dużych aglomeracjach. Ale i mniejsze ośrodki mają się czym pochwalić. Zielona Góra jest członkiem międzynarodowego partnerstwa łączącego europejskie miasta.
Creative Urban Poles to europejska sieć 100–150 tysięcznych miast z obszaru starej i nowej Unii. To właśnie w tej wielkości ośrodkach przemysł kreatywny napotyka trudności, które nie występują w większych aglomeracjach. Cottbus, miasto partnerskie Zielonej Góry i jednocześnie lider projektu, zaproponował stolicy Lubuskiego udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. Partnerem przedsięwzięcia jest także Uniwersytet Zielonogórski.

Projekt skierowany jest głównie do młodych przedsiębiorców działających w branżach przemysłu kreatywnego i kultury. Prowadzone działania obejmują m.in. organizację konferencji, spotkań partnerskich, spotkań promujących przemysł kreatywny i kultury, spotkań i warsztatów dla kreatywnych przedsiębiorców i innych stron zainteresowanych. Ponadto organizowane są roadshow ̶ specjalne wyjazdy dla zielonogórskich przedsiębiorców na krajowe i zagraniczne targi, gdzie prezentowane są wspólne stoiska wystawowe twórców i firm z miast partnerskich.

Creative Urban Poles uzupełnia rozwój regionalnego przemysłu kreatywnego na wielu płaszczyznach. Młodzi przedsiębiorcy mają możliwość nawiązywania krajowych i zagranicznych kontaktów, wspólnego prezentowania się na targach, wymiany doświadczeń i wdrażania w życie nowych rozwiązań, co skutkuje wzrostem sprzedaży produktów i usług. Co ważne, dzięki współpracy władz miasta z regionalnymi firmami udaje się zdiagnozować główne bolączki sektora i wyzwania, przed którymi stoją twórcy i przedsiębiorcy z województwa lubuskiego. Choć sektor kreatywny w tym regionie jest stosukowo słabo rozwinięty, projekt dał wyraźny impuls do aktywizacji branż kreatywnych i dalszego rozwoju.

Województwo łódzkie: Art_Inkubator

Około 55% startupów w Polsce nie jest w stanie funkcjonować na rynku dłużej niż trzy lata. Dlatego należy kłaść szczególny nacisk na wspieranie młodych twórców i raczkujących jeszcze firm.

Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok. Wiedzą o tym dobrze realizatorzy łódzkiego Inkubatora Kultury Art_Inkubator. Dlatego we współpracy z lokalnymi władzami, uczelniami i instytucjami kultury współtworzą miejsce, które ma umożliwić niedoświadczonym artystom i początkującym przedsiębiorcom zdobywanie doświadczenia i wchodzenie na trudny, dynamicznie zmieniający się rynek w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze.

Art_Inkubator skupia się na realizacji dwóch podstawowych zadań. Po pierwsze jest to rewitalizacja części dawnego kompleksu fabrycznego przy ulicy Tymienieckiego. Dzięki temu powstaną biura, pracownie i przestrzeń artystyczna dostępna dla osób korzystających z oferty inkubatora. Po drugie to zarządzanie placówką poprzez stworzenie bogatej oferty wsparcia skierowanej do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów. Będzie to pierwszy w Polsce inkubator dedykowany podmiotom sektora kreatywnego, umożliwiający im realizację projektów artystycznych i biznesowych. Placówka ma rozpocząć działalność na początku 2014 roku, kiedy też powinny dobiec końca prace rewitalizacyjne.

Zainteresowanym osobom Art_Inkubator zapewni twórczą przestrzeń, wyposażone lokale oraz infrastrukturę administracyjną. To niezbędne i zarazem najtrudniejsze elementy prowadzenia działalności. Niemożność ich uzyskania jest często progiem niwelującym realizację wielu nowatorskich projektów. Tutaj każda inicjatywa otrzyma odpowiednie wsparcie aż do momentu osiągnięcia dojrzałości umożliwiającej „opuszczenie gniazda” o własnych siłach. Ponadto przyszli przedsiębiorcy nauczą się podstawowych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak przygotowywanie biznesplanu, planowanie działań promocyjnych itp.

Ale to nie wszystko. Art_Inkubator będzie integrował ludzi sztuki z przedstawicielami świata biznesu, promował lokalnych twórców i firmy sektora kreatywnego oraz miasto jako miejsce twórcze, przyjazne artystom i kulturze, a także udostępniał i popularyzował osiągnięcia z tego obszaru.

Województwo małopolskie: Krakow Film Commission

Wyprodukowanie filmu samo w sobie wymaga współpracy całego sztabu ludzi. Dlatego każda inicjatywa, która pomaga stworzyć dobre warunki do powstania i promocji obrazu, jest dla filmowców na wagę złota.

Polski rynek filmowy kojarzony jest głównie z Łodzią i tamtejszą szkołą filmową. Tymczasem w całym kraju można spotkać inicjatywy zrzeszające podmioty związane ze światem srebrnego ekranu. W większości przypadków są to epizodyczne wydarzenia i festiwale filmowe. Wyjątkiem jest Małopolska, gdzie dzięki Krakow Film Commission ludzie kina mogą nie tylko zaprezentować swoje dzieła podczas masowych imprez, ale także uzyskać znaczące wsparcie jeszcze na etapie produkcji.

Filmów nie kręci się w próżni. Akcja większości obrazów toczy się w żywej, miejskiej przestrzeni. Przeprowadzenie zdjęć wymaga zdobycia wielu pozwoleń i decyzji, co często bywa kłopotliwe. I tu z pomocą filmowcom przychodzi Krakow Film Commission, który pomoże w zdobyciu praw do lokalizacji, ułatwi współpracę ze służbami miejskimi, a także, dzięki dobrej współpracy z wyspecjalizowanymi lokalnymi spółkami, zapewni profesjonalne wsparcie na planie.

Krakow Film Commission, młoda struktura działająca w ramach istniejącego od 1997 roku Krakowskiego Biura Festiwalowego, jest także w stanie zapewnić producentom wsparcie finansowe Krakowskiego Funduszu Filmowego. Jest to możliwe dzięki partnerstwu i kontaktom z innymi instytucjami, w tym z siecią funduszy filmowych Cine-Regio oraz organizacją European Film Commission Network, wpierającą i promującą europejską kinematografię.

Dzięki współpracy filmowców z Krakow Film Commission udało się zrealizować takie produkcje jak Obława, Lekarze, Uwikłanie, Joanna czy Aazaan. Instytucja współpracowała też m.in. z CNN oraz z piosenkarką Katy Perry przy kręceniu klipu Journey.

Województwo mazowieckie: Creative Communication Cluster

Sektor kreatywny to wynik połączenia kreatywności i biznesu, przy czym oba składniki pełnią w nim równorzędną rolę. Celem niektórych partnerstw jest łączenie tych różnych pierwiastków w jedną, funkcjonalną całość.

Warszawa jest nie tylko stolicą i największym miastem Polski, jest także centrum rodzimego sektora kreatywnego, w którym funkcjonuje najwięcej zaliczanych do niego podmiotów. Nic więc dziwnego, że właśnie tu narodziła się inicjatywa zrzeszająca firmy zajmujące się szeroko rozumianą promocją. Początkowo, jako nieformalne porozumienie o nazwie Polskie Konsorcjum Promocyjne, firmy świadczyły swe usługi głównie administracji publicznej, ucząc się, jak skutecznie wpływać na postawy społeczne. Liczne i owocne projekty skłoniły członków do zrzeszenia się w klastrze pod nazwą Creative Communication Cluster, co umożliwiło dalszą koncentrację wiedzy i potencjału.

Klaster jest swoistą odpowiedzią na wyzwania stojące przed stołecznymi firmami, które w obliczu nasilającej się konkurencji zmuszone są nieustannie szukać nowych rozwiązań i obszarów działania. Przewagę nad innymi podmiotami zapewnia członkom klastra uczestnictwo w partnerstwie, które stymuluje generowanie innowacyjnych pomysłów przekładających się na wysoki potencjał zysków. Platforma współpracy firm sektora kreatywnego jest w stanie skuteczniej ubiegać się o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności środków unijnych, co zapewnia dodatkowe, potężne wsparcie.

Misją klastra jest ciągłe pobudzanie sektora kreatywnego, czemu ma służyć m.in. obecność w przedsięwzięciu zróżnicowanych podmiotów – firm, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, instytucji otoczenia biznesu i ośrodków badawczych. Partnerskie relacje i wspólne działania umożliwiają skuteczniejszy lobbing na rzecz sektora, sprawniejsze pozyskiwanie dotacji, wymianę wiedzy i kompetencji pomiędzy członkami oraz promocję dobrych praktyk.

Województwo opolskie: Obóz Kultury 2.0

Jedną z form partnerstwa są także media laby, stanowiące formułę współpracy i uczenia się osób o różnych umiejętnościach i kompetencjach przy realizacji nowatorskich projektów z wykorzystaniem nowych technologii.

Pierwszym polskim media labem było spotkanie pod hasłem „Obóz Kultury 2.0” zrealizowane w 2010 roku w Chrzelicach pod Opolem. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w równoległych warsztatach doskonalących wiedzę i umiejętności z takich obszarów jak budowanie interaktywnych urządzeń, tworzenie grafiki 3D, digitalizacja treści kultury czy kreowanie muzyczno-wizualnych struktur. Pracom towarzyszyły prelekcje ekspertów i improwizowane koncerty samych uczestników. Wszystkie działania bazowały na wykorzystaniu wolnego i otwartego oprogramowania oraz licencji Creative Commons, które zapewniają dalsze remiksowanie dzieł przez innych twórców.

Całe wydarzenie było możliwe dzięki partnerskiej współpracy wielu instytucji. MediaLab Chrzelice, zainicjowany przez fundację Ortus, wyglądałby zupełnie inaczej gdyby nie wsparcie m.in. Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Creative Commons Polska, Komisji Historii i Tradycji Ziemi Chrzelickiej, Ośrodka Karta oraz gminy Biała. Dzięki wspólnie zorganizowanej inicjatywie powstały nowe urządzenia, instalacje, napisano kod wielu programów i aplikacji oraz sporządzono kreatywne mapy. Ale co najważniejsze, nastąpił przepływ wiedzy i umiejętności, a uwolniona wówczas energia twórcza dała siłę i inspirację do dalszego rozwoju organizatorom i uczestnikom, dzięki czemu już po obozie powstały nowe, niezależne grupy artystyczne.

Inicjatywa ukazała, jak ogromny, kreatywny potencjał drzemie w młodych ludziach, i jak niewiele potrzeba, by masa pomysłów mogła doczekać się realizacji. Nic dziwnego więc, że zapoczątkowana wówczas idea doczekała się w kolejnych latach kontynuacji w Warszawie, Lublinie i Gdańsku. We wrześniu 2013 roku w Opolu odbędzie się spotkanie integrujące polski ruch medialabowy.

Za każdym razem przybywa partnerów, oferowanych warsztatów i atrakcji oraz, co kluczowe, uczestnicy zakładają własne media laby, fab laby i przestrzenie do wspólnej pracy w swoich miejscowościach. To chyba najlepszy dowód na to, jak bardzo wartościowe i potrzebne są tego typu inicjatywy.

Województwo podkarpackie: Wirtualne Muzea Podkarpacia

Czasem efekty partnerskiej współpracy najlepiej widoczne są w Internecie, gdzie połączenie ciekawych, różnorodnych treści i nowych technologii daje innowacyjny efekt. Wirtualna wycieczka po podkarpackich muzeach? Wystarczy kilka kliknięć!

Stare, tradycyjne muzea stają się coraz mniej atrakcyjne dla dzisiejszego odbiorcy, który poszukuje szybkiej informacji przedstawionej w atrakcyjnej formie. Dlatego muzealnicy z Podkarpacia wspólnymi siłami przenoszą skarby kultury w wirtualną rzeczywistość. Tak powstaje portal internetowy Wirtualne Muzea Podkarpacia, umożliwiający odwiedzenie najważniejszych muzeów regionu bez wychodzenia z domu.

Pomysł utworzenia wirtualnego muzeum zrodził się z potrzeby skuteczniejszej promocji bogatych zbiorów podkarpackich muzeów. A cóż nadaje się do tego lepiej jeśli nie Internet, umożliwiający prezentację całemu światu unikalnych eksponatów w ciekawy, interaktywny sposób. Co więcej, nieinwazyjna metoda zwiedzania wirtualnych ekspozycji umożliwiła zaprezentowanie wyjątkowo cennych i podatnych na uszkodzenia obiektów, które na co dzień spoczywają bezpiecznie w magazynach, niedostępne dla oczu zwiedzających. Warto też zauważyć, że taka forma dostępu jest szczególnie korzystna dla osób ze środowisk wiejskich, które mają utrudniony dostęp do zasobów muzeów oraz wiedzy o kulturze. Angielska wersja językowa umożliwia także zainteresowanie kolekcją odbiorców międzynarodowych.

Portal prezentuje obecnie część zasobu dziesięciu muzeów, ale docelowo mają się tu znaleźć wszystkie muzea z województwa podkarpackiego. Partnerzy projektu sami typują charakterystyczne dla poszczególnych muzeów eksponaty bądź grupy eksponatów, które są szczególnie cenne z punktu widzenia określonego profilu zbiorów ̶ wypożyczane i skanowane w pracowni 3D rzeszowskiego muzeum, trafiają do wspólnego, wirtualnego muzeum. Udział partnerów w projekcie ma charakter niefinansowy.

Tym, co wyróżnia projekt spośród innych tego typu inicjatyw, jest nastawienie na różnorodność i innowacyjność działań. Nowatorskie przedsięwzięcie działa na korzyść wszystkich regionalnych placówek muzealnych. Korzyść, którą jest nie tylko promocja pod wspólnym znakiem wirtualnego muzeum, ale także integracja środowiska podkarpackich muzealników.

Województwo podlaskie: Podlaski Klaster Bielizny

Podlasie nie jest powszechnie kojarzone z modą i branżą odzieżową. Tymczasem Białystok, stolica regionu, w XIX wieku z uwagi na prężny i wpływowy na świecie przemysł włókienniczy określany był mianem Manchesteru Północy. Do tej tradycji nawiązuje działający od 2008 roku klaster zrzeszający regionalnych przedsiębiorców i producentów bielizny.

Piękna bielizna to nie tylko dzieła zachodnich projektantów mody dostępne w drogich butikach znanych marek. To także rodzimi producenci, których produkty dostępne są w całej Polsce, nierzadko też trafiają na zagraniczne rynki. W Białymstoku, w oparciu o bogate tradycje włókiennicze, w ostatnich latach rozwinęła się branża bieliźniarska. Stało się to możliwe dzięki współpracy, a nie dzikiej rywalizacji.

Dynamiczny i niepewny rynek sprawił, że siedem firm produkcyjnych i jedna dystrybucyjna postanowiły w celu zwiększenia konkurencyjności połączyć siły. Tak doszło do powstania Podlaskiego Klastra Bielizny – pierwszego klastra bielizny w Polsce. Klaster funkcjonuje w formie stowarzyszenia zrzeszającego czołowych producentów bielizny z Polski Wschodniej, którzy od lat zajmują wysoką pozycję na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, a także skupia firmy związane z branżą bieliźniarską. Firmy zatrudniające własnych projektantów i studia projektowe produkują łącznie każdego roku około trzech milionów sztuk bielizny, z czego blisko połowa eksportowana jest za granicę.

Głównym celem klastra jest łączenie i wspieranie firm członkowskich poprzez tworzenie stałych powiązań. Nie mniej ważne jest promowanie nowych rozwiązań oraz wykorzystywanie możliwości rozwoju, jakie stwarzają m.in. nowe technologie produkcji i wysokiej jakości surowce. Dążeniem Podlaskiego Klastra Bielizny jest opracowywanie i wdrażanie w partnerstwie z lokalnymi uczelniami wspólnych badań i projektów mających na celu podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności branży bieliźniarskiej oraz promowanie regionu, co stanie się możliwe tylko dzięki wspólnej reprezentacji Podlasia na rynkach międzynarodowych. Co roku klaster bierze udział m.in. w targach bieliźnianych w Paryżu.

Od 2011 roku na rynku dostępna jest pierwsza wspólna innowacyjna kolekcja bielizny damskiej Silver Collection, która powstała dzięki współpracy zrzeszonych w klastrze projektantów i firm.

Województwo pomorskie: Fab Lab Trójmiasto

Fab laby mogą przybierać formę organizowanych cyklicznie spotkań, ale równie dobrze mogą funkcjonować jako stałe ośrodki umożliwiające ciągły, nieprzerwany kontakt i długofalową, wspólną pracę.

Organizowane przez Fundację Ortus Obozy Kultury 2.0 zaszczepiły ideę fab labów na tyle skutecznie, że przewędrowała ona z Opola, przez Lublin
i Warszawę, aż nad morze, do Gdańska. Osoby uczestniczące w pierwszych zlotach z ramienia Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przekonały się do tej idei na tyle, że niebawem powstał Medialab Gdańsk, realizujący projekt „ZRÓB TO SAM 2.0”, pierwszy w Polsce kompleksowy cykl warsztatów dla twórców projektujących w oparciu o technologie opensource, czyli otwarte oprogramowanie swobodnego dostępu. Ze spotkań wyłoniła się grupa na tyle zdeterminowanych osób, że utworzyły oddolną i niezależną inicjatywę.

Fab Lab Trójmiasto to otwarty na nowych ludzi i nowe pomysły cyfrowy warsztat, wyposażony w narzędzia pozwalające wcielać marzenia w życie. To miejsce szkolenia kreatywności dla twórców i firm, umożliwiające wspólną pracę oraz wymianę wiedzy i umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Pracownia wyposażona m.in. w drukarkę trójwymiarową, frezarkę CNC, ploter laserowy czy mikrokontrolery Arduino pozwala przetestować nowoczesne technologie pod kątem przydatności w realizacji zamierzonych, innowacyjnych celów. Fab Lab organizuje warsztaty, podczas których można nauczyć się np. tworzenia mebli metodą cyfrowej fabrykacji czy konstruowania elektronicznych instrumentów, a także przeprowadza dłuższe projekty, jak chociażby budowa farmy okiennej.

Trójmiejski fab lab realizuje międzynarodową misję tworzenia sieci lokalnych laboratoriów, dostępnych dla kreatywnych osób chcących wcielić w życie swe projekty. Budując przyjazną, otwartą, twórczą społeczność, jednocześnie stymuluje i wspiera trójmiejską innowacyjność, pomagając w okiełznaniu nowych technologii i wykorzystaniu ich do realizacji nowych pomysłów. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia partnerów jakimi są Instytut Kultury Miejskiej oraz Kolonia Artystów.

Województwo śląskie: Śląski Klaster Dizajnu

Śląska gospodarka to nie tylko wydobycie węgla kamiennego. Coraz większą część PKB regionu wytwarza sektor kreatywny, dla którego lokalna, bogata tradycja jest niewyczerpaną kopalnią inspiracji.

Z regularnych analiz konkurencyjności regionów opracowywanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że pod względem potencjału województwo śląskie znajduje się w ścisłej krajowej czołówce. Niemniej jednak wnioskuje się też, że na tutejszym rynku panuje deficyt innowacyjności. Przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu ma stanowić Śląski Klaster Dizajnu, ułatwiający współpracę, kreowanie nowych rozwiązań i promocję regionu.

Klaster zrzesza firmy dizajnerskie, instytuty badawcze, uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane wspólnymi działaniami na rzecz poprawy kondycji regionalnego sektora kreatywnego. Realizacji tego celu służyć mają m.in. spotkania warsztatowe i seminaria informacyjne prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin z całej Europy oraz wspólna obecność podczas imprez i targów w Polsce i na świecie, w tym na Międzynarodowych Targach Designu w Mediolanie. Klaster oferuje członkom także wsparcie przy wdrażaniu nowych produktów i usług, pomoc przy wykorzystywaniu nowych narzędzi i technologii oraz inicjowanie kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi.

Działania te mają służyć zwiększaniu udziału nowoczesnego wzornictwa w rozwoju śląskich firm, tym samym przyczyniając się do wzrostu innowacyjności województwa śląskiego. Zaangażowanie świata nauki w prowadzone działania ułatwia kooperację z przedsiębiorcami oraz umożliwia transfer wiedzy i technologii. Klaster stawia sobie również za cel promocję rodzimego dizajnu w kraju i za granicą, dając uczestnikom szansę nawiązywania nowych kontaktów biznesowych i podbijania kolejnych rynków zbytu.

Województwo świętokrzyskie: CentraLab

Europa Środkowa jako laboratorium innowacji o szerokim zasięgu. Taki cel stawia sobie inicjatywa łącząca partnerów z dziesięciu krajów tego regionu. Drogą do realizacji nowatorskiej wizji jest tworzenie sieci współpracy ponad granicami.

Międzynarodowy projekt partnerski „Central European Living Lab for Territorial Innovation” realizowany jest przez Kielecki Park Technologiczny we współpracy z dziewięcioma instytucjami z różnych sektorów i obszarów rynku. Ośrodki naukowe, organizacje społeczne i biznesowe połączyła jedna wspólna idea – rozwój nowego modelu innowacji w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu Europy Środkowej. Bazujące na koncepcji „żywych laboratoriów” rozwiązanie ma zaadaptować złożoną infrastrukturę badawczą do realiów życia codziennego. Pilotażowe laboratoria obejmują m.in. tworzenie rozwiązań związanych ze zmianą klimatu, ekoturystyką, rozwojem wsi oraz stworzenie platformy do testowania nowych stron internetowych, aplikacji sieciowych i mobilnych w sposób ukierunkowany na użytkownika.

Rola Kieleckiego Parku Technologicznego, reprezentującego w projekcie Polskę, polega na wdrożeniu programu pilotażowego tworzącego sieć około pięćdziesięciu mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zaliczanych do sektora kreatywnego. W tym celu przygotowywany jest bazujący na najnowszych technologiach system informatyczny, który pozwoli zwiększyć efektywność procesu wymiany wiedzy oraz wypracować program zarządzania siecią firm. Rozwiązania te umożliwią skuteczniejszą realizację czynności biznesowych. Uczestnicy aktywnie biorący udział w procesie opracowywania i wdrażania systemu nie tylko zyskają możliwość łatwej i bezpiecznej wymiany informacji, ale także szybkiej poprawy jakości pracy poprzez pełniejsze wykorzystywanie już dostępnych zasobów.

Reprezentujący sektor publiczny Kielecki Park Technologiczny łączy interes społeczny z profitami dla przedsiębiorców, a w proces projektowania zaangażowani są również obywatele. Tworzone jest więc łączące trzy obszary partnerstwo w modelu PPPP (Public-Private-People Partnership). Dzięki synergii projektów przeprowadzanych przez partnerów CentraLabu w dziesięciu krajach Europy Środkowej możliwe stanie się opracowanie nowych ram polityki gospodarczej, co przyczyni się do wzrostu znaczenia gospodarki opartej na wiedzy oraz regionalnych partnerstw realizujących koncepcję „żywych laboratoriów”.

Województwo warmińsko-mazurskie: Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem

Jednym z elementów funkcjonowania partnerstw kreatywnych jest jak najpełniejsze wykorzystywanie regionalnej tradycji i historii. Kreatywna eksploatacja tego potencjału przynosi niesamowite efekty.

Gmina Grunwald nie wyróżniała się niczym szczególnym spośród setek innych, podobnych gmin w Polsce. Z jednym wyjątkiem. To na jej polach ponad sześćset lat temu rozegrała się jedna z największych batalii średniowiecza, bitwa, która urosła do miana polskiego symbolu narodowego. Stąd pomysł wójta, by organizowane co roku, w rocznicę starcia, zloty drużyn harcerskich zamienić w coś więcej. Organizacją imprezy zająć się miała specjalnie powołana w tym celu Fundacja Grunwald. Szczęście sprzyjało pomysłodawcy, bo panująca wówczas moda sprawiła, że powstawało coraz więcej grup rekonstrukcyjnych, a Grunwald był doskonałym miejscem na spotkanie i urządzenie inscenizacji.

No polach Grunwaldu po raz kolejny skrzyżowano miecze w 1998 roku, czyli po trwającej ponad pięć i pół wieku przerwie. Wszystko odbywało się jeszcze na małą skalę i w improwizowanych warunkach, mimo to sława bitwy przyciągnęła nadspodziewanie wielu turystów. Stało się więc jasne, że taka impreza jest strzałem w dziesiątkę. Jednak mała gmina nie mogła pozwolić sobie na ogromne wydatki związane z organizacją tak dużej imprezy. Kluczem do sukcesu okazało się partnerstwo gminy, fundacji, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz Teatru Historycznego „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”.

Inscenizacja nie byłaby też możliwa, gdyby nie bezinteresowne wsparcie licznych grup rekonstrukcyjnych z całego świata ̶ w rocznicę bitwy na polach Grunwaldu spotkać można rycerzy m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Tym, co odróżnia Grunwald od innych tego typu imprez, jest fakt, że wszyscy biorący udział w przedstawieniu to wolontariusze, którzy na własny koszt organizują rekwizyty i finansują pobyt. Gmina dostarcza co najwyżej siano do wypchania posłań imitujących łoża z XV wieku.

Nie należy zapominać, że Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem to nie tylko promocja regionu, ale także wydarzenie stymulujące inne podmioty sektora kreatywnego, głównie artystów-rzemieślników zaangażowanych w produkcję tradycyjnymi metodami oręża, strojów i ekwipunku z epoki.

Województwo wielkopolskie: Klaster Poligraficzno-Reklamowy

Aktywnie i skutecznie mogą funkcjonować nie tylko liczne i zamożne zrzeszenia . Świadomość własnych ograniczeń pozwala maksymalnie wykorzystać dobrodziejstwa płynące ze współpracy.

Reklama – dźwignia całego handlu – to sektor o silnej konkurencji wewnętrznej. Firmy oferujące usługi promocyjne walczą o klienta ze wszystkich sił. Skuteczny sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej znaleźli przedsiębiorcy z Leszna, którzy, mając do dyspozycji stosunkowo niewielkie zasoby i niedoskonałą infrastrukturę, postanowili skupić się na budowie sieci partnerskich powiązań.

Idea wspólnych działań doprowadziła do zawiązania w 2006 roku pierwszej grupy przedsiębiorców związanych z sektorem poligrafii, która z czasem poszerzała się o podmioty związane z reklamą. Klaster był oddolną inicjatywą, która nie tyle powstała, co została zidentyfikowana w już istniejącej sieci powiązań. Dziś Klaster Poligraficzno-Reklamowy jest inicjatywą klastrową zrzeszającą drukarnie, agencje reklamowe, producentów opakowań, projektantów, wykonawców stron internetowych i promocyjnych materiałów multimedialnych, a także wyspecjalizowanych dostawców materiałów i usług serwisowych. Członkowie współpracują ponadto z instytucjami badawczymi, naukowymi i szkoleniowymi, a także z lokalnymi władzami.

Coraz lepsza współpraca sprawia, że zrzeszone firmy są dla siebie nawzajem podwykonawcami, a część przedsiębiorców poszerza wachlarz świadczonych usług o te, które oferują partnerzy. Tym samym klient otrzymuje kompleksową, wielowymiarową ofertę. Partnerskie relacje umożliwiają także wspólne podejmowanie ofert przetargowych, organizację dostaw czy dokonywanie zakupów. Co więcej, działania organizacji koncentrują się na poszerzaniu wiedzy. Umożliwiają to liczne mniej lub bardziej formalne spotkania pozwalające pogłębić zaufanie i lepiej zapoznać się z ofertą i możliwościami partnerów, specjalistyczne szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje oraz współpraca z ośrodkami badawczymi. Dzięki nawiązaniu współpracy z jedną ze szkół udało się rozpocząć kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy.

Z powodu braku wspólnego biura spotkania robocze odbywają się za każdym razem w innej firmie. Daje to dodatkowy efekt sieci, umożliwiając obsługującym spotkania prezentację oferty, zasobów, technologii i zespołu. W konsekwencji firmy z klastra mają szerszą wiedzę na temat pozostałych członków i możliwości przyszłej współpracy.

Województwo zachodniopomorskie: Glino–Kolektyw

Kto słyszał o białej ceramice szczecińskiej? Bogata tradycja garncarska tego regionu została niemalże zapomniana. Na szczęście są osoby, które chcą wskrzesić dawne zwyczaje i zaadaptować je do potrzeb i wymagań XXI wieku.

Biała ceramika szczecińska sięga swą tradycją jeszcze czasów potopu szwedzkiego. Po odparciu najeźdźców za morze bramy miasta rozwarto na oścież przed kupcami i rzemieślnikami z całej Europy. Hanzeatyckie rynki zbytu i przenikanie różnych kultur i wpływów sprawiły, że wytwarzana w Szczecinie ceramika nabrała unikalnego charakteru. Ów styl usiłują od 2011 roku wskrzesić artyści, muzealnicy, studenci, nauczyciele, historycy i projektanci zrzeszeni w stowarzyszeniu Glino-Kolektyw.

Najszczersze jednak chęci i zapał do działania nie wystarczą przy braku potrzebnych środków. Rozwiązaniem jest współpraca z instytucjami, które promują regionalne dziedzictwo kulturowe. Stąd projekt „Edukacja i popularyzacja białej ceramiki szczecińskiej” realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Szczecinie-Dąbiu, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki oraz Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Skierowane do mieszkańców regionu warsztaty ceramiczne oferowały możliwość własnoręcznego wykonania charakterystycznych naczyń zdobionych tradycyjnymi motywami, wystawy w miejskich galeriach stanowiły inspirację dla dalszych prac, a konkurs plastyczno-projektowy nawiązujący do zjawiska białej ceramiki szczecińskiej sławi regionalną tradycję w całym kraju.
Bezpośrednią kontynuacją projektu jest akcja StettinerWare, czerpiąca nazwę z popularnych kiedyś w państwach nadbałtyckich naczyń. Zakłada ona działania skierowane do internautów, turystów odwiedzających Szczecin, pasjonatów zajęć i warsztatów plastycznych oraz osób zainteresowanych historią i tradycją regionu. Podejmowane wspólnymi siłami przez wiele podmiotów inicjatywy umożliwiają integrację środowiska twórczego i naukowego skupionego wokół tematu białej ceramiki, promują kulturę regionu, przypominając o nieco zapomnianym już, niezwykłym dziedzictwie, a także przyciągają uwagę potencjalnych klientów, którzy goszcząc w Szczecinie, na pewno poszukiwać będą oryginalnej, związanej z dobrymi wspomnieniami pamiątki.

Partnerstwo ponadregionalne: Creative Poland

Polski sektor kreatywny powinien się rozwijać w oparciu o talent, wiedzę i doświadczenie rodzimych twórców. Inicjatywą łączącą kreatywnych z całego kraju jest Creative Poland.

Nie wszystkie partnerstwa mają charakter regionalny lub branżowy. Czasem chęć współpracy przekracza granice województw i ścisłe specjalizacje zawodowe, przyczyniając się do konsolidacji i rozwoju sektora kreatywnego jako całości. Doskonałym przykładem takiej inicjatywy jest tworzone od stycznia 2013 roku partnerstwo Creative Poland, zrzeszające twórców i firmy z obszaru całej Polski.

Pomysł na założenie partnerstwa zrodził się w głowach organizatorów podczas realizacji wcześniejszego projektu dedykowanego ściśle artystom-rzemieślnikom. Zdobyte wówczas doświadczenia jednoznacznie wskazywały, że dla rozwoju tej nieco zapomnianej dziś branży konieczne jest nawiązanie współpracy z przedstawicielami innych gałęzi sektora kreatywnego. Bo cóż po najpiękniejszej nawet biżuterii, skoro nikt jej nie sfotografuje, nikt nie wrzuci zdjęć do Internetu, a w rezultacie – nikt jej nie kupi. Dlatego właśnie powstał projekt Creative Poland, jednym z jego głównych postulatów jest utworzenie ogólnopolskiego partnerstwa zrzeszającego twórców, organizacje i firmy ze wszystkich branż sektora kreatywnego.

Partnerstwo liczy około stu członków z całej Polski, o bardzo zróżnicowanej działalności, wrażliwości artystycznej, doświadczeniu i potencjale biznesowym. Podyktowane jest to przekonaniem, że tylko taka naturalna różnorodność jest w stanie zapewnić wierną reprezentację całego sektora. Różnice i przyjazna atmosfera sprzyjają wymianie poglądów i doświadczeń podczas cyklicznych spotkań networkingowych, co mniejszym i słabszym pozwala rozwinąć skrzydła, a większym i silniejszym złapać w nie świeży podmuch wiatru.

Razem, Więcej, Kreatywniej

Sektor kreatywny jest obecnie jednym z najbardziej obiecujących segmentów rynku. W państwach Europy Zachodniej coraz wyraźniej rysuje się tendencja racjonalnego wspierania inicjatyw łączących szeroko pojmowaną kulturę z przedsiębiorczością i biznesem oraz silniejszego angażowania przedstawicieli sztuki w działania na rzecz lokalnych społeczności. Potencjał ten dostrzegają politycy. Program Kreatywna Europa Komisji Europejskiej na lata 2014–2020, kładzie szczególny nacisk na zwiększenie inwestycji w kulturę i sektor kreatywny, co ma przełożyć się m.in. na zwiększenie zatrudnienia i jeszcze szybszy rozwój sektora, który dzięki nowatorskim rozwiązaniom może okazać się kluczem do przełamania kryzysu. W Polsce w tę wizję wpisują się działania Creative Poland zmierzające do stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju sektora oraz inicjujące współpracę między jego podmiotami. Nic bowiem nie wpływa tak stymulująco na wzrost i rozwój branży kreatywnej jak powstawanie i funkcjonowanie partnerstw. Łatwy kontakt przyśpiesza wymianę wiedzy i umiejętności, a wzajemne inspirowanie się podmiotów rodzi nowe pomysły i rozwiązania.

Efektywna współpraca ludzi twórczych jest szansą rozwoju nie tylko dla kultury, ale też dla całej Polski. Choć w każdym województwie można wskazać co najmniej jedno dobrze funkcjonujące partnerstwo, w naszym społeczeństwie wciąż drzemie wielki, niezagospodarowany, kreatywny potencjał, który trzeba wykorzystać. Razem można więcej – dlatego warto mieć odwagę wcielać pomysły w życie we współpracy z innymi. Bo co dwie kreatywne głowy, to nie jedna.


Strony internetowe wybranych partnerstw

www.creativepoland.eu – strona internetowa Creative Poland, projektu integrującego polski sektor kreatywny oraz zapewniającego wsparcie dla jego podmiotów. Zawiera informacje dotyczące prowadzonych działań, oferty skierowanej dla twórców i kreatywnych firm oraz bazę wiedzy oferującą dostęp do badań, raportów, stron internetowych i blogów.

www.klaster.creativro.pl – strona internetowa dolnośląskiego klastra firm multimedialnych. Zawiera informacje o celach, ofercie oraz członkach zrzeszenia.

www.kulturalnelato.pl – strona internetowa toruńskiego wydarzenia kulturalnego. Zawiera aktualny program występów i atrakcji, informacje o uczestnikach oraz organizatorach.

www.nockultury.pl – strona internetowa organizowanej co roku w Lublinie imprezy o charakterze kulturalnym. Zawiera informacje o atrakcjach, uczestnikach i organizatorach.

www.creativepoles.eu – strona internetowa projektu zrzeszającego miasta średniej wielkości z obszaru starej i nowej Europy, w tym m.in. Zielonej Góry. Zawiera informacje o celach projektu, prowadzonych działaniach oraz uczestniczących metropoliach.

www.artinkubator.com – strona internetowa łódzkiej instytucji wsparcia dla początkujących twórców i przedsiębiorców. Zawiera informacje o celach, aktualnie prowadzonych akcjach i projektach oraz organizatorach przedsięwzięcia.

www.film-commission.pl – strona internetowa instytucji zapewniającej wsparcie dla filmowców realizujących produkcję w województwie małopolskim. Zawiera informacje o ofercie pomocy, partnerach oraz zrealizowanych projektach.

www.creativecluster.eu – strona internetowa warszawskiego klastra zrzeszającego firmy i instytucje sektora kreatywnego. Zawiera informacje o historii, celach i misji zrzeszenia, ofertę dla potencjalnych członków oraz praktyczne informacje związane z korzyściami związanymi z dołączeniem.

www.obozkultury20.artklaster.pl – strona internetowa pierwszego polskiego media labu zawierająca informacje o idei media labów oraz przeprowadzonych działaniach. Kontynuacją idei są kolejne spotkania, o których można przeczytać na stronie www.labkit.pl.

www.wmp.podkarpackie.pl – strona internetowa Wirtualne Muzea Podkarpacia zawiera dostęp do bogatej kolekcji regionalnych eksponatów oraz informacje dotyczące projektu digitalizacji.

www.spkb.pl – strona internetowa Podlaskiego Klastra Bielizny zrzeszającego producentów bielizny z województwa Podlaskiego. Zawiera informacje o celach, uczestnikach oraz o ofercie przedsiębiorców.

www.fablabt.org – strona internetowa Fab Lab Trójmiasto, instytucji zapewniającej łatwy dostęp do nowoczesnych narzędzi umożliwiających realizację innowacyjnych projektów. Zawiera informacje o idei fab labu oraz aktualnie prowadzonych działaniach.

www.klasterdizajnu.pl – strona internetowa Śląskiego Klastra Dizajnu. Zawiera informacje o korzyściach związanych z przystąpieniem do klastra, ofercie skierowanej do uczestników oraz uczestniczących firmach i instytucjach.

www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/CentraLab - opis projektu „Central European Living Lab for Territorial Innovation” na stronie internetowej Kieleckiego Parku Technologicznego, jednego z partnerów projektu. Zawiera informacje na temat założeń i misji projektu oraz działań podejmowanych przez Kielecki Park Technologiczny.

www.grunwald1410.pl – strona internetowa wydarzenia kulturalnego organizowanego regularnie w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Zawiera program imprezy, podstawowe informacje o bitwie, uczestnikach i organizatorach.

www.poligrafia.leszno.eu – strona internetowa Klastra Poligraficzno-Reklamowego z Leszna. Zawiera informacje o celach, działaniach oraz uczestnikach klastra.

www.glinokolektyw.pl – strona internetowa stowarzyszenia Glino-Kolektyw, zrzeszającego miłośników szczecińskiej białej ceramiki. Zawiera informacje o regionalnej tradycji białej ceramiki i projektach podejmowanych w celu jej popularyzacji.

Dodatkowe materiały

www.obserwatoriumkultury.pl/files/2012-02-13/pro_cultura_raport_partnerstwa_kreatywne_w_polsce_copy1.pdf – raport „Partnerstwa Kreatywne w Polsce” (2011) zawierający dokładną analizę zjawiska partnerstw kreatywnych, opis ich kondycji w Polsce oraz przykłady konkretnych partnerstw.

http://creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_8784bb4_raport_po_konferencjach_creative_poland_kwiecien_2013.pdf – raport podsumowujący konferencje i warsztaty przeprowadzone w marcu 2013 roku w ramach projektu Creative Poland.

www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry/Koncepcja+klastra – opis koncepcji klastrów na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

www.akademiapartnerstwa.pl/pl/publikacje – szereg publikacji dotyczących animacji partnerstw zawarty na stronie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14674.pdf – raport „Klastry w sektorach kreatywnych” (2012) opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, analizujący zjawisko klastrów kreatywnych.
Przypisy