« Powrót

24. UbezpieczeniaOstatni z bloków tematycznych dotyczy ubezpieczeń. Jest to najkrótszy blok obejmujący dwa artykuły, w których przedstawiono funkcje ubezpieczeń, zdefiniowano termin „umowa ubezpieczenia”, omówiono status prawny ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych, nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

Dlaczego można stwierdzić, że ww. zakres ma znaczenie dla sektora kreatywnego? Na ryzyko narażony jest każdy podmiot prawa. Osoby fizyczne w sprawach bieżących życia codziennego ryzykują, gdy prowadzą samochód albo wychodzą na spacer.

Są jednak ryzyka związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których nie można wyeliminować. Oczywiście przedsiębiorca tak kreuje określone zdarzenia ekonomiczne, aby takie sytuacje minimalizować. Jednak instytucja ubezpieczeń stanowi istotne wsparcie zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób, które uczestniczą w obrocie gospodarczym tradycyjnie, jako konsumenci.

Wiedza z zakresu ubezpieczeń ma zdecydowanie istotne znaczenie, ponieważ ułatwia poruszanie się w tym obszarze – wśród ubezpieczycieli i pośredników, a także podejmowanie rozsądnych decyzji.
Przypisy
Bibliografia

Literatura:

1. D. Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz.2, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2006
2. J. Garczarczyk, Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Konferencja naukowa, Poznań 19-20 września 1997 roku, AE, Poznań, 1997
3. J. Handsche, J. Monkiewicz, Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa, 2010
4. R. Holly (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003
5. A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013
6. E. Kowalewska, Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Toruń, 2002
7. J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, tom I, Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa, 2000
8. K. Ortyński (red.), Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce, ITE , Radom, 2003
9. K. Rodek, J. Visan, Marketing ubezpieczeń na życie, Poltex, Warszawa 1996
10. T. Sangowski, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 2001
11. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwers, Warszawa 2007
12. A. Stabryła, S. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012
13. W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007
14. Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
15. A. Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy – budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2000
16. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2012
17. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, LexisNexis, Warszawa 2002
18. M. Kawiński, Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej: skuteczność i efektywność, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011
19. E. Kucka, Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009
20. K. Lewandowski, Ubezpieczenie nieruchomości, LexisNexis, Warszawa 2006
21. J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom 2, Produkty, Poltext, Warszawa 2005
22. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
23. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
24. G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2011
25. T. Szumlicz (red.), Ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
26. E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia osobowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Strony internetowe:
[data odczytu 15.10.2013]

1. http://www.piu.org.pl/ - strona Polskiej Izby Ubezpieczeń
2. http://www.knf.gov.pl/ - strona Komisji Nadzoru Finansowego
3. http://polbrokers.pl/ - strona stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
4. http://www.ubezpieczeniaiprawopracy.pl/ – strona czasopisma „Ubezpieczenia i Prawo Pracy”
5. http://mp.infor.pl/ - strona czasopisma „Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń”
6. http://www.forum-ubezpieczenie.pl/ - specjalistyczne forum ubezpieczeniowe
7. http://www.ubezpieczenie.com.pl/ - strona dotycząca ubezpieczeń (charakterystyki, porady)
8. http://www.rankingofe.com.pl/ - Notowania i wyniki OFE
9. http://www.knf.gov.pl/Images/ZU_raport_1kw_2013_tcm75-35211.pdf - raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2013 r.
10. http://polisowo.pl/ - wyszukiwarka ubezpieczeń
11. www.rzu.gov.pl/ - strona internetowa rzecznika ubezpieczonych
12. http://www.knf.gov.pl/Images/dobro_ogolne_posrednictwo%5B1%5D_tcm75-6267.pdf – informator dotyczący pośrednictwa ubezpieczeniowego
13. http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ - krótkie objaśnienie ubezpieczeń społecznych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
14. http://www.ufg.pl/ - strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
15. http://www.gu.com.pl/ - strona „Gazety Ubezpieczeniowej” – pisma środowisk ubezpieczeniowych i finansowych
16. http://www.rzu.gov.pl/ - strona rzecznika ubezpieczonych
17. http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_emerytalnego/pte_ofe_podmioty.html - lista OFE
18. http://motofinanse.pl/ - poradnik dla kierowców oraz forum ubezpieczeniowe
19. http://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/ - strona „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”
20. http://ubezpieczenia.ogma.pl/karta/10 - szkolenie przed egzaminem na brokera ubezpieczeniowego
21. http://insurancemeetingpoint.com/ - strona programu merytorycznych konferencji, seminariów i warsztatów dla ubezpieczeniowców
22. https://kalkulator.ipolisa.pl/ - kalkulator polis OC, AC, NNW