« Powrót

Rozdział 3. Najczęściej zadawane pytania.1. Jakie znasz klasyczne sposoby wyceny startupu?

Według klasycznego podziału wyróżnia się trzy główne typy wycen: 1) wyceny majątkowe (odtworzeniowe), 2) dochodowe oraz 3) porównawcze (benchmarki rynkowe).

2. Kim są Aniołowie Biznesu?

Osoby związane z przedsiębiorczością, które inwestują część swojego kapitału oraz czasu na pracę z młodymi przedsiębiorcami.

3. Co oznacza słowo pitch?

Pitch to nic innego jak prezentacja pomysłu na biznes/biznesu/twojej firmy, której celem jest zainteresowanie słuchaczy.

4. Czym jest MVP?

Minimal Viable Product to taka wersja produktu, która posiada tylko podstawowe funkcje wystarczające do tego, by szybko wdrożyć go na rynku.

5. Czym jest PIVOTowanie?

To wrócenie do momentu budowania modelu biznesowego i jego zmiana – zakresu projektu, jego budżetu czy sposobu działania.

6. Wymień trzy elementy mające wpływ na wycenę projektu/firmy.

Poziom zaawansowania projektu, własność ważnych technologicznie patentów i praw do wzorów przemysłowych, dostęp do unikalnych przewag biznesowych – np. podpisane umowy na wyłączne świadczenie usług.

7. Czym jest term sheet?

To swego rodzaju umowa przedwstępna. Może ona wprowadzać pewne ograniczenia i nakazywać zespołowi zatrzymanie rozmów z innymi inwestorami na czas dokończenia procesu negocjacyjnego. Nie jest nigdy wiążąca na dłuższy okres i strony zawsze mogą od niej odstąpić.

8. Który region w USA przoduje pod względem ilości kapitału i technologii?

Kalifornia

9. Jak nazywa się program, w ramach którego Chile przyciąga przedsiębiorców z całego świata?

Start-Up Chile

10. Jak nazywa się serwis publikujący opisy najciekawszych startupów z całego świata?

Betali.st
Przypisy