« Powrót

15. LeasingLeasing to relatywnie nowe, a zarazem alternatywne narzędzie pozyskiwania kapitału niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Leasing jest umową, na mocy której jedna ze stron – leasingodawca – udostępnia za opłatą drugiej stronie – leasingobiorcy – przedmiot leasingu na z góry określony okres czasu. Wśród zalet leasingu wymienić można m.in. korzyści natury podatkowej, bowiem płatności leasingowe uznawane są za koszt uzyskania przychodów, brak konieczności posiadania w całości środków finansowych potrzebnych do zakupu danego środka trwałego, co z kolei przyczynia się do poprawy płynności finansowej. Ponadto, w przypadku leasingu występują uproszczone i czasowo krótsze – w porównaniu do umów kredytowych – procedury oraz mniej rygorystyczne wymagania finansowe stawiane podmiotom.

Leasing dostępny jest nie tylko dla jednoosobowych działalności gospodarczych, firm rodzinnych, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, fundacji czy stowarzyszeń, lecz również dla indywidualnych konsumentów. Osobom poszukującym zewnętrznych źródeł finansowania leasing stwarza możliwość pozyskania maszyn, urządzeń, aparatury, środków transportu niezbędnych zarówno do prowadzenia działalności zarobkowej, jak również do codziennego życia. Prezentowana forma finansowania jest ze wszech miar warta rozważenia przez osoby już działające bądź też myślące o podjęciu aktywności w obszarze branży kreatywnej.

Autorami tekstów we wskazanym bloku tematycznym są osoby, które na co dzień zajmują się problematyką leasingu. Stanowi to niewątpliwie olbrzymią zaletę, która podnosi wartość poznawczą prezentowanych opracowań. Czytelnik znajdzie w nich m.in. odpowiedzi na pytania, czym jest umowa leasingowa oraz jak powinna być ona skonstruowana z punktu widzenia przepisów prawa, jakie są rodzaje leasingu. Pozna także specyfikę każdej z form. Z lektury opracowań osoby zainteresowane dowiedzą się również jak wyglądają procedury związane z podpisaniem umowy leasingowej oraz jaka jest specyfika procedury pełnej, standardowej, uproszczonej oraz konsumenckiej. Lektura omawianych tekstów pozwoli Czytelnikom zdobyć wiedzę na temat możliwości korzystania z leasingu na rynku polskim - w tekstach znajduje się lista niezbędnych dokumentów wymaganych do podpisania umowy leasingowej, wraz ze wskazaniem miejsc, gdzie takowe dokumenty przedsiębiorca może uzyskać. Osoby zainteresowane głębszym i bardziej szczegółowym poznaniem omawianej problematyki, w tekście znajdą odwołania do źródeł literaturowych oraz stron internetowych poruszających problematykę leasingu.
Przypisy
Bibliografia

1. B.Gnela , Opinia do projektu zmian ustawy Kodeks cywilny
2. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, Lexis Nexis
3. J. Poczobut (w:) System prawa prywatnego, t. 8, s. 253 T. Wiśniewski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, Lexis Nexis
4. J. Poczobut, Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, PWN 1995
5. J. Okolski, Prawo handlowe, Wolters Kluwer 2002
6. K. Kruczalak, Umowy w obrocie gospodarczym, 1993
7. K. Kopaczyńska-Pieczniak, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Lex 2012
8. K.Kruczalak, Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, Info-Lex 1993
9. A.S.Martowski, M. Kośmider (red.), Przewodnik po leasingu w Polsce, Wolters Kluwer 2004
10. J.Poczobut, Odrębna regulacja umowy leasingu w kodeksie cywilnym, Monitor Rachunkowości i Finansów 2000, nr 11
11. M.Sieradzka, M.Zdyb, Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Wolters Kluwer 2012
12. K.G.Szymański, Opodatkowanie leasingu (1), Przegląd Podatkowy 2004, nr 7
13. K.G.Szymański, Opodatkowanie leasingu (2), Przegląd Podatkowy 2004, nr 8
14. Red. G. Bieniek, Komentarz do Kodeksu cywilnego,Lexis Nexis 2006;
15. M.Turzyński, Ewidencja transakcji leasingu, Monitor Rachunkowości i Finansów 1999, nr 11
16. M.Turzyński, Klasyfikacja transakcji leasingu w świetle uregulowań międzynarodowych standardów rachunkowości, Monitor Rachunkowości i Finansów 1999, nr 11
17. M.Turzyński, Leasing w rachunkowości, Monitor Podatkowy 2001, nr 6
18. M.Turzyński, Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego, Wolters Kluwer 2004
19. Red. K. Pietrzykowski, Komentarz do Kodeksu cywilnego, C.H.Beck 2004
20. M.P.Żyrek, Leasing w podatkach i księgowości, Difin 1999

Strony internetowe:

1. http://www.ipo.pl - portal wiedzy finansowej
2. http://www.ipo.pl/leasing/lista/ - lista największych leasingodawców na polskim rynku
3. http://www.ekonomia.pl - portal dotyczący ekonomicznych podstaw prowadzenia działalności
4. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5759.htm - pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej - leasing tendencyjny, Główny Urząd Statystyczny, portal informacyjny, dostępny w internecie
5. http://net4car.pl/leasing-konsumencki/leasing-konsumencki-czy-kredyt-co-tansze - firma oferująca leasing konsumencki
6. http://www.kia.com/pl/dealers/mgt/oferta-leasing/?d=mgt - leasing samochodów Kia
7. http://www.volvocars.com/pl/sales-services/services/financial-services/leasing-konsumencki/pages/default.aspx - leasing samochodów Volvo
8.http://www.skoda-auto.pl/finansowanie - leasing samochodów Skoda
9. http://www.fiat.pl/uslugi-finansowe - usługi zakupu leasingu fiata
10. http://www.efl.pl - strona europejskiego funduszu leasingowego
11.http://kalkulator-leasingowy.pl/
12. http://leasingkalkulator.net/
13. www.ceidg.gov.pl - strona Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
14. https://ems.ms.gov.pl/ - portal, z którego można uzyskać informacje o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
15. http://www.stat.gov.pl/regon - ustalanie numeru Regon podmiotu
16. http://eup.zus.pl/ - wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu ze świadczeniami do ubezpieczeń społecznych
17. http://www.epuap.gov.pl – strona, na której można uzyskać elektroniczny profil zaufany
18. http://www.pit.pl – strona, na której dostępne są informacje o składanych do urzędu skarbowego deklaracjach
19. http://www.fmleasing.pl – strona internetowa firmy leasingowej zawierająca interesujące zagadnienia dotyczące leasingu
20. http://www.forigami.pl - strona na której można zbadać zdolność kredytową podmiotu