Tag: kultura nadmiaru


6. Marketing i promocja

Kwestii dotyczących marketingu i promocji nie można sprowadzić do zwykłej transakcji wymiany dóbr, która odbywa się na linii producent-konsument. Finalny efekt poprzedzony jest dogłębną analizą poszczególnych elementów, koniecznych do jego zaistnienia. Chodzi tu więc o potrzebę poznania preferencji dzisiejszych konsumentów, monitorowanie działań konkurencji, budowanie efektywnych strategii sprzedaży, obmyślanie skutecznych planów promocyjnych. Współczesny rynek konsumpcyjny wymaga od przedsiębiorcy ciągłej weryfikacji wiedzy na temat reguł i zasad jego funkcjonowania. Pojawiające się w wielu definicjach marketingu zaspokajanie potrzeb i pragnień klienta, przy jednoczesnym kreowaniu nowych podniet wymaga więc skonsolidowanych działań, które nigdy nie są jednowymiarowe. Obok czysto ekonomicznego spojrzenia, należy brać pod uwagę to o społecznym i filozoficznym zabarwieniu, dzięki któremu nasze działania będą bardziej skuteczne. Utylitarnemu podejściu skupiającemu się na osiągnięciu zysków przez przedsiębiorstwo powinno więc towarzyszyć również to, biorące pod uwagę aspekt etyczny prowadzonych działań, który skupia się na właściwym zarządzaniu zasobami ludzkimi, dbaniu o otoczenie, w którym się funkcjonuje. Autorzy niniejszego bloku prezentują szeroki sposób rozumienia marketingu, poruszając całe spektrum zagadnień związanych z tematem. Próbują odpowiedzieć na pytania: jak, przy współczesnej zmienności rynku, przyciągnąć nowych klientów, zatrzymując tych dotychczasowych? Jak zyskownie dostarczać im zadowolenie, zaspokajać pragnienia i potrzeby, przy jednoczesnym dbaniu o najwyższą wartość i jakość oferowanych usług? Czytelnik znajdzie tutaj wskazówki pomocne na każdym etapie prowadzenia własnej działalności. Praktyczne analizy pozwolą na pozycjonowanie własnej firmy na rynku przed podjęciem decyzji o wyborze segmentu, w którym chcemy funkcjonować. Zaprezentowane narzędzia wskażą młodemu przedsiębiorcy, jak radzić sobie w zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu i w jaki sposób rozwijać swój biznes przy wykorzystaniu dostępnych dzisiaj środków i metod służących zarówno budowaniu wartości firmy, jaki i poprawie dostępności i wizerunku przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów. Bogactwo kwestii poruszanych w bloku zaspokoi głód wiedzy młodych przedsiębiorców, którzy na współczesnym, globalnym rynku chcą odnieść sukces.


Kup dostęp