Tag: ubezpieczony


24. Ubezpieczenia

Ostatni z bloków tematycznych dotyczy ubezpieczeń. Jest to najkrótszy blok obejmujący dwa artykuły, w których przedstawiono funkcje ubezpieczeń, zdefiniowano termin „umowa ubezpieczenia”, omówiono status prawny ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych, nadzór nad rynkiem ubezpieczeń, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
Dlaczego można stwierdzić, że ww. zakres ma znaczenie dla sektora kreatywnego? Na ryzyko narażony jest każdy podmiot prawa. Osoby fizyczne w sprawach bieżących życia codziennego ryzykują, gdy prowadzą samochód albo wychodzą na spacer.
Kup dostęp